Projektlista

Här finns samtliga leaderprojekt under pågående programperiod, klicka på respektive projektnamn för att läsa mer om projektet.

Avslutade projekt i insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Destination Häst
Förstudie Hantverkskompetens
Must-SM
Nötodling Österlen
CIRCLE
Equine Monitoring
Havs- och fiskerifonden
Färsk fisk – från hav till bord
Samarbetsprojekt Säl och skarv
Fiskabonnemang direkt till konsument
Regionala utvecklingsfonden
FXH – Future Experience Hub
Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Avslutade projekt i insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Yalla Sjöbo
Solvalla Bygdegård
Ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder
La Source
Kulturnavet Österlen
Regionala utvecklingsfonden
Hållbart hästföretagande
Socialfonden
Från SFI till arbete

Avslutade projekt i insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Marinpedagogisk verksamhet
Förstudie Samverkan invasiva arter
Österlens sköna vattendrag
Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid
Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan
GEOKIDS
Havs- och fiskerifonden
En vik i sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken
Hållbar sjömat genom vårdfiske

Pågående projekt i insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Innovationscenter för landsbygden
Mitt Simrishamn
Satellitskinn
Naturupplevelse runt hörnet
Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar
Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion
Från ödehus till drömhus och levande landsbygd
Havs- och fiskerifonden
Landbaserad uppfödning av sportfisk

Pågående projekt i insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Fika för livet!
Vår plats i biosfären
Säkra slingan i Vollsjö
Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum
Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i sydöstra Skåne
En magisk trädgård med historisk förankring (ännu ej beviljat av Jordbruksverket)

Pågående projekt i insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar
Besöksplats Österlens vattendrag

Dela: