Projektlista

Här har vi samlat samtliga leaderprojekt under pågående programperiod, klicka på respektive projektnamn för att läsa mer om projektet.

Avslutade projekt

Journalnummer, projektnamn, projektägare, EU-fond/insatsområde, projektperiod, belopp för total finansiering
2016-2837, Yalla Sjöbo, Yalla Sjöbo, EJFLU/2, 2016-12–2019-09, 2 729 710 kr
2016-4241, Destination Häst, Sjöbo kommun, EJFLU/1, 2017-08–2018-12, 1 282 997 kr
2016-6565, Must-SM, Svenska musterier, EJFLU/1, 2017-06–2018-12, 1 104 557 kr
2016-6586, Marinpedagogisk verksamhet, Ystads kommun, EJFLU/3, 2017-08–2019-05, 1 602 498 kr
2016-6597, Förstudie hantverkskompetens, Sjöbo kommun, EJFLU/1, 2016-10–2017-12, 315 164 kr
2017-1126, Nötodling Österlen, Jona Elfdahl (enskild firma), EJFLU/1, 2018-04–2019-09, 361 828 kr
2017-2099, FXH – Future Experience Hub, Sydostkraft, ERUF/1, 2018-02–2020-04, 299 951 kr
2017-3575, Färsk fisk – från hav till bord, Livsmedelsakademin, EHFF/1, 2018-10–2020-07, 3 256 043 kr
2018-313, Från SFI till arbete, Föreningen Talenterna, ESF/2, 2018-08–2020-08, 2 669 101 kr
2018-822, Förstudie samverkan invasiva arter, Ystads kommun, EJFLU/3, 2018-09–2019-09, 337 501 kr
2018-832, En vik i sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken, Oppmanna Vånga Bygderåd, EHFF/3, 2018-10–2020-09, 2 176 066 kr

Pågående projekt (vid årsskiftet 20/21)

Journalnummer, projektnamn, projektägare, EU-fond/insatsområde
2016-1986, Innovationscenter för landsbygden, Sjöbo kommun, EJFLU/1
2017-155, Ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder, Skånsk MTB, EJFLU/2
2017-206, Österlens sköna vattendrag, Tomelilla kommun, EJFLU/3
2017-206, Samarbetsprojekt säl och skarv, LEADER Sydöstra Skåne, EHFF/1
2018-1773, Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan, Coompanion Skåne, EJFLU/3
2018-3721, Hållbart hästföretagande, Sjöbo kommun, ERUF/2
2019-422, La Source, LEADER Sydöstra Skåne, EJFLU/2
2019-2691, Solvalla Bygdegård, Södra Färs Bygdegårdsförening, EJFLU/2
2019-2693, Fika för livet!, Offentlig måltid i Sverige AB, EJFLU/2
2019-2700, Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden, Sjöbo kommun, ERUF/1
2019-3578, Förstudie: Hållbara gräsytor för sport och fritid, Lunnarps Bollklubb, EJFLU/3
2019-3922, Mitt Simrishamn, Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn, EJFLU/1
2019-4207, Circle, LEADER Sydöstra Skåne, EJFLU/1
2020-962, Kulturnavet Österlen, Stockholms Kulturstrategi Konsult AB, EJFLU/2
2020-970, GEOKIDS, GeFo Skåne Ekonomisk förening, EJFLU/3
2020-989, Equine Monitoring, Hästen i Skåne, EJFLU/1
2020-1628, Fiskabonnemang direkt till konsument, Scandinavian Aquasystems AB, EHFF/1

Förklaring fonder
EJFLU = Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
EHFF = Europeiska Havs- och fiskerifonden
ERUF = Europeiska Regionala utvecklingsfonden
ESF = Europeiska Socialfonden

Förklaring insatsområde
1 = Närproducerat och nya lokala marknader
2 = Kommunikation och tillgänglighet
3 = Naturvärden och grön och blå tillväxt

Ladda ner och läs våra lägesrapporter

Dela: