Logotyper

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och Leader-logotyperna. Det är olika krav beroende på vilken fond som finansierar projektet. Observera att Jordbruksverket kan dra av eller återkräva stödet om stödmottagaren inte uppfyller informationskraven.

Tips på hur ni kan lyckas:

  • Läs igenom ert beslut
  • Se till att alla i ert projekt känner till vad som gäller
  • Använd er av leaderkontoret, be om hjälp vid behov eller vid eventuella tveksamheter
  • Informera om finansieringen vid arrangemang och mediakontakt
  • Lägg en kopia till leaderkontoret vid eventuella inbjudningar och utskick

Rätt EU-logotyp?

EU-logotypen består av två delar: emblemet och en hänvisningstext. Observera att det finns olika hänvisningstexter: Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt en fondövergripande. Det är jätteviktigt att hänvisningstexten är med och att den hänvisar till den fond ert projekt fått stöd från.

Här nedanför kan ni ladda ner samtliga logotyper i olika format. Fråga gärna oss på leaderkontoret vad som gäller för ert projekt. Vi kan även bistå med logotyperna i olika utsnitt, format och storlekar beroende på vad ni behöver.

Dela: