Leader 2023-2027

Förlängningsår av programperiod

EU:s programperioder pågår vanligtvis i sju år. Den föregående programperioden skulle egentligen pågå 2014-2020, men kom inte i gång förrän 2016. Den nya programperioden, som skulle pågå 2020-2027, kom också att försenas och startade först 2023.

För att undvika ett vakuum mellan dessa två programperioder beslutade den svenska regeringen att förlänga den föregående programperioden med två förlängningsår och utöka budgeten till samtliga leaderområden med medel från den kommande programperioden. De två programperioderna kommer därmed att löpa parallellt under ett par år.

Under programperioden 2016-2024 heter vårt område LEADER Sydöstra Skåne i vilket följande kommuner ingår Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

Ny programperiod – nytt leaderområde

Inför uppstarten av arbetet med den nya programperioden rekommenderades samtliga leaderområden att se över sina geografiska avgränsningar. På grund av en minskad nationell budget samt en önskan om att Leader skulle bli rikstäckande, krävdes det färre leaderområden.

Efter diskussioner med kommunerna och mellan leaderområdena i Skåne landade man i att starta ett nytt leaderområde – Leader Östra Skåne. I detta område ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

En lokal utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet har arbetats fram och prioriterats av Jordbruksverket som tilldelat området cirka 65 miljoner kronor för åren 2023-2027.

Leader Östra Skåne

Läs mer om det nya leaderområdet Leader Östra Skåne på www.leaderostraskane.se

Dela: