Strategiarbetet inför 2023-2027

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny strategi för 2023-2027 som ska ge nya pengar till fler projekt och idéer!

Vi behöver din hjälp – hur vill du att sydöstra Skånes orter och landsbygder ska utvecklas?

Sydöstra Skåne har sedan 2008 arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och delat ut drygt 78 miljoner kronor till närmare hundra projekt som bidragit till utvecklingen av vårt område. För att kunna ta del av nya medel behöver vi nu ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi. En strategi som visar på vilka behov och förutsättningar vårt leaderområde har samt vilka mål vi vill uppnå.

Eftersom leadermetoden bygger på ett underifrånperspektiv är det mycket viktigt att det lokala engagemanget tillvaratas även i framtagandet av strategin. Därför är vi måna om att samla in åsikter från såväl offentliga som ideella och privata personer, aktörer och organisationer i området.

Vill du vara med och påverka sydöstra Skånes framtid?
Medverka i en av våra två digitala workshops via Zoom!
Måndagen den 17 maj kl. 13.00-16.00 eller torsdagen den 20 maj kl. 17.00-20.00

Anmäl dig direkt här >> 

Pssst…! Är du upptagen dessa datum?
Inga problem, fyll i vår enkät, så får vi ändå in just dina tankar och åsikter!
Du hittar enkäten här >>

TIDSPLAN

2021

jan-mar Det geografiska området fastställs
jan-mar Framtagning av omvärldsanalys, intressentlista och behovsanalys
mar-maj SWOT-analys i tre steg:
1. LAG + U-LAG
2. Kommunerna
3. Allmänheten
mar-maj Strategiskrivande
jun Dialogmöte
jun-aug Strategin skickas ut på remiss
aug-sep Eventuella omskrivningar och kompletteringar
okt Sammanställning av strategin för inskick till Jordbruksverket

2022

jun-sep Kompletteringar till strategin
sep Strategin skickas in igen med en ansökan om att få starta Leaderområde
okt-dec Startbeslut från Jordbruksverket

2023

jan Start av ny programperiod

Dela: