Strategiarbetet inför 2023-2027

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för 2023-2027 som ska ge nya pengar till fler projekt och idéer. Följ arbetet här!

Strategin är inskickad till Jordbruksverket!

Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PH, Skånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket den 15 oktober 2021. Det har varit högsta prioritet för alla sammangående leaderområden att behålla det lokala perspektivet. Strategin, om den blir prioriterad av Jordbruksverket, ska ligga till grund för Leader Östra Skånes arbete under perioden 2023–2027.

Ladda ner den inskickade strategin och dess bilagor längst ned på sidan!

Tidsplan för strategiarbetet

2021

jan-mar Det geografiska området fastställs
jan-mar Framtagning av omvärldsanalys, intressentlista och behovsanalys
mar-maj SWOT-analys i tre steg:
1. LAG + U-LAG
2. Kommunerna
3. Allmänheten
mar-maj Strategiskrivande
jun Dialogmöte
jul-aug Strategin skickas ut på remiss
aug-sep Eventuella omskrivningar och kompletteringar
okt Sammanställning av strategin för inskick till Jordbruksverket

2022

jun-sep Kompletteringar till strategin
sep Strategin skickas in igen med en ansökan om att få starta Leaderområde
okt-dec Startbeslut från Jordbruksverket

2023

jan Start av ny programperiod

Dela: