Strategiarbetet inför 2023-2027

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för 2023-2027 som ska ge nya pengar till fler projekt och idéer. Följ arbetet här!

Lämna synpunkter på första delen av strategin

Nu kan du lämna synpunkter på första delen av den lokala utvecklingsstrategin för det nya leaderområdet Leader Östra Skåne.

Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PH, Skånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket den 15 oktober 2021. Det har varit högsta prioritet för alla sammangående leaderområden att behålla det lokala perspektivet. Strategin, om den blir prioriterad av Jordbruksverket, ska ligga till grund för Leader Östra Skånes arbete under perioden 2023–2027.

Nu finns det ett första utkast av strategin och vi vill så klart att du ska läsa det och komma med dina synpunkter!

Läs Strategi för Leader Östra Skåne 2023-2027. När du har läst det är vi tacksamma om du vill fylla i ett frågeformulär som du når via följande länk https://forms.gle/Ff69oDJiXZpERQou6.

Senast den 31 augusti vill vi ha dina svar!

Vad händer sen?
Efter den sista augusti kommer skrivargruppen att gå igenom alla synpunkter som inkommit och bearbeta texten ytterligare. Tisdagen den 5 oktober kl. 18.30 – 20.30 kommer vi att arrangera ett digitalt lanseringsmöte, dit alla engagerade i hela östra Skåne hälsas välkomna. På detta möte kommer vi att presentera den version av strategin som kommer att skickas in till Jordbruksverket.

Tidsplan för strategiarbetet

2021

jan-mar Det geografiska området fastställs
jan-mar Framtagning av omvärldsanalys, intressentlista och behovsanalys
mar-maj SWOT-analys i tre steg:
1. LAG + U-LAG
2. Kommunerna
3. Allmänheten
mar-maj Strategiskrivande
jun Dialogmöte
jul-aug Strategin skickas ut på remiss
aug-sep Eventuella omskrivningar och kompletteringar
okt Sammanställning av strategin för inskick till Jordbruksverket

2022

jun-sep Kompletteringar till strategin
sep Strategin skickas in igen med en ansökan om att få starta Leaderområde
okt-dec Startbeslut från Jordbruksverket

2023

jan Start av ny programperiod

 

Dela: