Testa er projektidé

stod-processen

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att leaderkontoret lättare ska kunna göra en första bedömning kan ni  fundera över och kortfattat besvara följande tio frågor:

  1. Vilka står bakom projektet?
  2. Vad vill ni göra? På vilket sätt är er idé nytänkande?
  3. Varför vill ni genomföra projektet? Viket behov finns det av projektet?
  4. Vilka gynnas av att projektet genomförs och på vilket sätt gynnas de?
  5. Hur har ni tänkt genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?
  6. På vilket sätt bidrar projektet till hållbar utveckling?
  7. På vilket sätt sker projektet i samverkan mellan ideell, privat och/eller offentlig sektor?
  8. Vilka insatsområden och delmål i LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi stämmer er projektidé överens med? (läs mer här)
  9. Hur länge ska projektet pågå?
  10. Ungefär hur mycket pengar har ni tänkt söka?

Här nedanför kan ni ladda ner intresseanmälan med alla frågor i en word-fil som går att fylla i. De kortfattade svaren mejlas till leaderkontoret, som sedan tar kontakt med er.

Dela: