Beviljade projekt

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder

Publicerades den 10 april 2017

En tillgänglig natur skapar en attraktiv bygd att bo i och ökar turismen.

Om projektet

Projektet går ut på att skapa tolv mil kvalitetssäkrade mountainbikeleder för att öka tillgängligheten till naturen för mountainbikecyklister utan att skapa användarkonflikter med andra friluftsgrupper som vandrare, ryttare, jägare eller fågelskådare. Genom bra leder kan fler stimuleras att komma ut och röra på sig, vilket skapar en attraktiv bygd att bo i. Syftet är också att öka turismen och utöka turistsäsongen i området, något som kan skapa fler arbetstillfällen.

Exempel på aktiviteter

  • Projektering av intressanta områden tillsammans med berörda markägare, kommuner, lokala cyklister och föreningar samt länsstyrelse.
  • Framtagning av en arbetsplan som beskriver målen med de olika lederna, dvs vilken svårighet man är ute efter, vilka natur- och kulturupplevelser som leden ska passera och förmedla, vilka viktiga noder den ska angöra, vilket utbud av boende och serveringar den ska kopplas mot.
  • Ledbygge, skyltning, framtagning av kartfoldrar och invigning.

Resultat (vid uppföljning 2018-10)

Projektet har, tillsammans med föreningen MTB Österlen, byggt tre kilometer skyltad led i Smedstorp som vid invigningen i oktober 2018 besöktes av uppemot 100 personer i alla åldrar.

Projektet har även hjälpt Äventyrscampen i Sövde att bygga och marknadsföra ett spår och det går redan att se att cykelhandlaren i Sjöbo har fått ett ökat kundunderlag.

En informationsträff i Sövde med byalag och närliggande föreningar har genomförts. En hemsida ligger klar för publicering när vi kommit upp i ett 20-tal skyltade leder.

Det finns färdigprojekterade leder i bl.a. Snogeholm, Ora natur- och skogsområde och Salsbjärs udde. Men projektägarna har även börjat titta på andra intressanta områden såsom S:t Olof, Brösarp och Sandskogen.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-155
Projektägare: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Samarbetspartners: Region Skåne
Projektperiod: 2017-03 – 2020-06
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 834 716 kr
Offentligt stöd från LAG: 361 129 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 30 000 kr

Total finansiering: 1 225 845 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 272 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till ökad tillväxt inom besöksnäringen samt nya fritidsaktiviteter på landsbygden. Nyttan med projektet tillfaller privatpersoner såväl som företag och projektet ökar attraktiviteten för leaderområdet även utanför högsäsong.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Fredric Piper
Webb:  Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och Mountainbike Skåne
Facebook: @Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mtb leder

Dela: