Beviljade projekt

Om projektet

Byalaget i Ramsåsa ska i detta projekt, tillsammans med Ramsåsa kyrka skapa en mötesplats i byn. En vackert utformad plats utomhus med träd och växter tillgänglig för bybor, unga och gamla, nyinflyttade, nysvenskar samt kyrkobesökare. Syftet är att stärka gemenskapen och sammanhållningen i byn, integrera och stödja nyinflyttade och att förhindra ensamhet.

Projektet inkluderar inköp och transport av material så som marksten, lyktstolpar, bord och bänkar. Tanken är att skapa ekologiskt hållbarhet med planteringar av växter som gynnar biologisk mångfald och minimalt underhållsbehov.

Ramsåsa byalag planerar för regelbundna arrangemang på mötesplatsen och hoppas på ytterligare förslag från byborna för olika aktiviteter på platsen. Det kommer också att sättas upp anslagstavlor för att kunna dela information med varandra.

Efter projektets slut kommer mötesplatsen att vara till nytta för alla bybor och kyrkobesökare, och Ramsåsa kyrka kommer att ta över dess underhållsansvar.

Projektfakta

Journalnummer: 2023-3781
Projektnamn i ansökan: Ramsåsas mötesplats
Projektägare: Ramsåsa åldermansgille – byalag
Samarbetspartners: Ramsåsa kyrka i Tomelillabygdens församling
Projektperiod: 2023-12 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 110 533 kronor
Offentligt stöd från LAG: 54 442 kronor

Total finansiering: 164 975 kronor

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-12-11
Summa urvalskriterier: 173 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att det är värdeskapande med en mötesplats i Ramsåsa där både boende och besökare välkomnas. Gemenskap är viktigt för en levande landsbygd.

Information och kontakt

Kontaktperson: Inger Johanson-Thor, projektledare

Dela: