Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG
  • Nyheter
  • Pressmeddelande

Besöksplats Österlens vattendrag

Publicerades 21 februari 2023

Ett besök kan väcka engagemang och öka allmänhetens kunskaper om våra vattendrag, vilket i sin tur kan leda till mer hållbara val. Om projektet Tomelilla kommun ska i samarbete med Österlens Vattenråd i detta projekt a...

Hållbar sjömat genom vårdfiske (avslutat)

Publicerades 24 februari 2022

Vi vill producera världens mest hållbara fiskprodukter och samtidigt återställa våra sjöars ekosystem!gt! Om projektet Övergödning i vattenmiljöer skapar stora problem med algblomningar, förändrade fisksamhällen och minskade ...

Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar

Publicerades 23 februari 2022

Vi vill öka intresset kring gamla fruktodlingar, vårt kulturarv och den biologiska mångfalden. Om projektet Projektet går ut på att ta fram nya användningsområden för Österlens äldre fruktodlingar som inte längre är intressan...

GEOKIDS (avslutat)

Publicerades 12 juni 2020

Genom att förstå de processer som skapat vårt landskap, den miljö vi lever i och de naturresurser vi har, kan man få en djupare insikt om varför klimatet förändras och vilka konsekvenser det får. Om projektet Projektgruppen v...

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid (avslutat)

Publicerades 19 mars 2020

Går det att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för användning året runt? Om projektet I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skå...

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan (avslutat)

Publicerades 29 november 2018

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer. Om projektet Under 2017-2018 gjorde Sjöbo kommun en förstudie kring förutsättningarna för att sk...

Läs in fler
31 maj 2022 04.00

Yippie! Vårt senaste nyhetsbrev är ute nu! https://mailchi.mp/eb4d62952a56/nyhetsbrev-maj-2022

Läs mer
19 maj 2022 09.27

Nu erbjuder även Skånes Ess introduktioner i vad leader är för något och hur det går till att söka stöd. Bor eller är du verksam i Bromölla, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge kommun så kolla in detta!

Läs mer