Beviljade projekt

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan

Publicerades den 29 november 2018

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer.

Om projektet

Syftet med detta samarbetsprojekt är att stötta tillblivelsen av ett framtida biosfärområde. Projektet jobbar med den fjärde dimensionen av hållbarhet, den kulturella, och kartlägger Vombsjösänkans gemensamma identitet och synliggör områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Status vid uppföljning i december 2021

Trots pandemin har projektet lyckats genomföra en hel del aktiviteter; under 2020 bland annat workshopen ”Bygder för de globala målen” som ska hjälpa byalagen att arbeta med hållbar lokal utveckling, en studiecirkel kring utforskandet av Vombsjösänkans miljöarkiv samt en studieresa till Blekinge Arkipelag biosfärområde. I slutet av 2020 kom också beskedet från Nationella Biosfärkommittén om att området ingår i en kandidatprocess.

Under 2021 arrangerades, under temat hållbar trädgård, en digital föreläsning med 300 deltagare och en studiecirkel med 30 deltagare. Ur deltagargruppen bildades en företagsgrupp som erbjöds fördjupande kurs och rådgivning kring hållbart grönt företagande. Man påbörjade även ”Vision Vollsjö”, en lokal platsutvecklingsprocess med Vollsjö som pilot, där man ville vidareutveckla erfarenheterna från ”Bygder för de globala målen”.

I september 2021 anordnades Sveriges första Biosfärfestival för att synliggöra områdets resurser i form av natur, kulturhistoria och kreativitet samt det att Vombsjösänkan kandiderar till att bli ett biosfärområde. Festivalen bjöd på 40 aktiviteter av 34 arrangörer och besöktes av uppskattningsvis 1 500 personer i alla åldrar. I slutet av året anordnades projektets andra studieresa, då till Möns Biosfärområde.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-1773
Projektnamn i ansökan: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan i LEADER Sydöstra Skåne
Projektägare: Coompanion Skåne
Samarbetspartners: Leader Lundaland, Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Naturskyddsföreningen, ABFMalmö Universitet samt lokala företag och föreningar
Projektperiod: 2019-02 – 2022-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 338 702 kr
Offentligt stöd från LAG: 659 360 kr

Total finansiering: 1 998 062 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2018-09-04
Summa urvalskriterier: 277 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att kartlägga, synliggöra och stärka områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Sara Ericsson
Webb: Tillsammans för biosfärsområde Vombsjösänkan
Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan
Instagram: Biosfärområdet Vombsjösänkan

Dela: