Beviljade projekt

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid

Publicerades den 19 mars 2020

Vi vill undersöka möjligheten att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för året runt användning.

Om projektet

Syftet är undersöka om det är möjligt att ersätta konstgräsytor med naturgräs, främst för idrottsliga aktiviteter, inne och ute. Samt att undersöka möjligheten att bygga fotbolls- och mässhallar och med hjälp av naturligt ljusinsläpp och spillvärme från närliggande fabrik för att hålla naturgräsmattor spelbara året om. I projektet ingår även att ta fram kravanalys, kostnadsberäkningar och olika finansieringslösningar.

Status vid uppföljning i november 2020

Projektgruppen, som är väldigt entusiastiska, har redan hunnit lära sig en hel del. Med hjälp av konsulter började man med att titta på hur mycket spillvärme det går att få från Österlenmejeriet i Lunnarp och det framkom att det finns tillräckligt för att kunna underhålla två fotbollsplaner. Man har också tagit fram en teknisk beskrivning av hur överföringen av spillvärmen ska ske till den framtida hallen. Vidare har en solanalys genomförts för att få grepp om hur ljuset varierar under årets månader för att få underlag till hur en hall med golv av naturgräs ska kunna konstrueras för att ge gräset optimala förutsättningar.

Skånefrö har tagit fram underlag och budget för anläggning, bevattning och underhåll av en utomhusplan. De har också byggt 72 lådor som de, i tre olika omgångar, testat olika sätt att odla gräs på. Man har även gjort analyser på rotmassan, bland annat för att se om gräset kan klara tuffa sidotacklingar. En forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet har tittat på olika typer av system för underbevattning.

Delar av projektgruppen har även hunnit med studiebesök till Tipshallen i Växjö och Bovieran i Landskrona för att studera byggnadskonstruktioner, samt till Tottenham Hotspurs stadium i England för att se hur man där hanterar gräs som tidvis ligger inomhus.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3578
Projektnamn i ansökan: Förstudie för Pilotprojekt “Hållbara gräsytor för sport och fritid/Sustainable Arena Grass (SAG)” Projektägare: Lunnarps Bollklubb
Samarbetspartners: Skånefrö AB, Österlenmejeriet AB (Danone AB), Tomelilla kommun, Ångpanneföreningen Malmö och Svenska Fotbollförbundet
Projektperiod: 2020-01 – 2021-07
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 362 261  kr
Offentligt stöd från LAG: 178 427 kr

Total finansiering: 540 688 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 365 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet är innovativt och inspirerande genom att skapa hållbara gräsytor som kan nyttjas vid många olika typer av evenemang och av många olika branscher. Projektet kan även bidra till en stor miljövinst.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Rutger Engsäll
Webb: Lunnarps Bollklubb

Dela: