Beviljade projekt

Tillvaratagande av existerande resurser för bättre förutsättningar för jägare och slakterier

Om projektet

Syftet med detta projekt är att minska på avfallet för slakterier och jägare genom att tillvarata skinnen. Mindre slakterier har idag inte möjlighet att hantera skinnen och uppköparna har inte kapacitet att handla med de mindre slakterierna.

Efter projektets slut förväntas resultatet kunna gagna slakterier och vilthanteringsanläggningar i Sverige och företaget kommer förhoppningsvis att expandera.

Status vid uppföljning i december 2022

Kontakt med slakterier, vilthanteringsanläggningar och garverier har etablerats, men också med organisationer inom textil-, mode-, heminrednings- och hantverksbranschen. Slakterier och vilthanteringsanläggningar i regionen har visat sig vara positiva till att ta tillvara på skinnen och velat medverka i projektet.

Projektledaren har besökt labb och garverier i Rumänien och Polen för att utarbeta en miljövänlig och helt kromfri garvningsprocess. Skinnen, som har garvats vegetabiliskt, blir nedbrytbara, får en väsentligt längre hållbarhet och bidrar till mindre påverkan på miljön än vid kromgarvning.

Det har även tagits fram prototyper för tillverkning av till exempel jackor, byxor och inredningsklädsel, vilka också har provtillverkats.

Parallellt har en affärs- och marknadsplan arbetats fram som bland annat beskriver produktens hållbarhet och ekonomiska gångbarhet. Framöver ska skinnen visas upp och säljas, först som en test på ett par utvalda ställen. Projektet ska slutredovisas under 2023.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2698
Projektnamn i ansökan: Cirkulär ekonomi på landsbygden i sydöstra Skåne – Satellitskinn
Projektägare: Kristoffer Isak Patrén (enskild firma)
Samarbetspartners: Skånska Jägareförbundets miljöutskott, Malmö Universitet samt ett flertal garverier i Polen
Projektperiod: 2022-02 – 2023-03
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Egen privat finansiering: 86 000 kr

Total finansiering: 286 000 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2020-09-16
Summa urvalskriterier: 245 poäng
Motivering: LAG anser att projektet är ett mycket bra initiativ. Det ligger väl i tiden vad gäller miljöpåverkan, återbruk och det att bevara hotade resurser och kompetenser som riskerar att försvinna från området. Med fokus på hållbar cirkulär ekonomi kan man underlätta för slaktare och jägare att se sina råvaror och produkter som en del av ett kretslopp. Genom att tillvarata restprodukter i form av djurhudar och utveckla en miljövänlig metod för garveri kan man skapa nya samarbeten och marknader och understödja större lönsamhet för företag på landsbygden.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Kristoffer Patrén
Webb: Satellitskinn

Dela: