Beviljade projekt

I projektet har vi lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer och traditioner och tillagningssätt i köket, om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i Skåne, det dyker upp nya kunder hela tiden.

Om projektet

Yalla Sjöbo gick på ut etablera en arbets- och mötesplats för integrering av nyanlända i svenskt samhälle och arbetsliv genom en affärsverksamhet med fokus på mat och textilt hantverk.

Resultat

Projektet har resulterat i ett socialt företag som står på två ben: affärsverksamhet och utbildning.

Mat och textilt hantverk från hela världen har varit centralt i projektets affärsverksamhet: catering för små och stora sällskap, skräddarsydda matlagningskurser för privatpersoner och företag, leverans till butiker och caféer, utveckling av nya recept i samarbete med lokala producenter. Samtliga projektdeltagare har utbildats i livsmedelshygien och arbetat med produktutveckling. Yalla Sjöbo har under projekttiden utvecklat 20 nya produkter, arrangerat flertalet matlagningskurser, serverat mat åt ungefär 4000 personer, sålt sina produkter på skånska marknader och mässor, startat en maträttsbutik, en webbutik samt en kreativ ateljé och har även tagit fram en mobil butikslösning.

Parallellt med affärsverksamheten har deltagarna i projektet arbetat gemensamt med vision och mål för Yalla Sjöbos framtida verksamhet, individuellt har deltagarna haft regelbundna avstämningar och diskussioner kring personlig utveckling och framtida möjligheter. Deltagarna har kontinuerligt fortbildats i det svenska språket, demokrati- och föreningskunskap, datorkunskap, livsmedelshantering, marknadsföring och affärsutveckling.

Totalt har 14 medarbetare och/eller styrelseledamöter jobbat tillsammans med att genomföra projektet, i rollerna som projekt- och arbetsledning, medarbetare och styrgrupp. Under projektets gång har åtta personer fått inkomst, praktik, arbetsträning och/eller arbetslivserfarenhet genom anställningar eller praktikplatser. Vid projektets slut håller företaget fyra personer sysselsatta på deltid.

Yalla Sjöbo, som var Yallatrappan i Malmös första adepter, blir numera ofta kontaktade av andra som vill starta upp liknande projekt eller verksamheter.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-2837
Projektägare: Yalla Sjöbo
Samarbetspartners: Yalla Trappan, ABF Österlen, Arbetsförmedlingen, Svenska kyrkan, Centrumkyrkan, Sjöbo kommun, Lions International, Torna Hällestad Lanthandel, Vombs Kaffestuga, Nixi’s Textilverkstad, Sjöbo Gästis, Ica Kvantum i Sjöbo, Ica Malmborgs i Lund, Buhres fisk, Skillinge teater, Saedéns Chokladhus, Gourmet Hörnan, Glassmakeriet, Rädda Barnen i Sjöbo, Solvalla bygdegård, Sjöbo Folkets Hus och Park
Projektperiod: 2016-12 – 2019-09
Fond:
 Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 589 011 1 381 629
Offentligt stöd från LAG 562 647 400 628
Övrigt offentligt stöd 220 000 589 403
Privat finansiering (intäkter) 415 464 358 050
Total finansiering 2 787 122 2 729 710
Ideellt arbete 686 140 1 265 210
Ideella resurser 25 000 29 700

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-06-15
Summa urvalskriterier:
276 poäng
LAG:s motivering: Projektet syfte är att skapa förutsättningar för att integrera nya svenskar i samhället och att skapa en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategins mål. Projektet kommer genom sina insatser bidrar till att uppfylla målen inom insatsområde 2, Kommunikation och tillgänglighet. Projektets huvudfokus går väl i linje med delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar. Projektet kommer att genomföra kompetenshöjande åtgärder vilket leder till att indikatorer inom delmål 2.1 kommer att uppfyllas. Projektet kommer också att skapa en inkluderande mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter, arrangera aktiviteter som gynnar inkludering av nya svenskar vilket bidrar till att indikatorer i delmål 2.3 kommer att uppfyllas. Projektet kommer även att skapa ett nytt företag, ett nytt arbetstillfälle och nya produkter och tjänster vilket är indikatorer inom delmål 2.4 som kommer att uppfyllas. Projektets insatser, skapandet av nya företag, arbetstillfällen, produkter och tjänster samt social utveckling med fokus på främjande av integration, kommer att bidra till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet och där med finansieras projektet av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Anna Broström, Projektledare/ekonomi Christina Arvidsson
Webb: Yalla Sjöbo
Facebook: @YallaSjobo

Dela: