Beviljade projekt

Matkultur och textilt hantverk i fokus på inkluderande arbetsplats och mötesplats.

Om projektet

Yalla Sjöbo skapar en verksamhet för ett tilltänkt arbetsintegrerande socialt företag. Målet är att genom aktiviteter, praktikplatser och arbete integrera människor som nyligen flyttat till Sverige i svenskt samhälle och arbetsliv.

Den utåtriktade verksamheten med initialt fokus på catering, matlagningskurser och textilt hantverk kompletteras med interna utbildningar inom livsmedelshantering, språkträning, datorkunskap, föreningskunskap, marknadsföring och affärsutveckling.

Projektet, som byggs upp utifrån lokala möjligheter, är en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar rörelse utformad efter landsbygdens förutsättningar. I all matverksamhet används närproducerade och/eller ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Yalla Sjöbo är en aktiv mötesplats, som tillvaratar deltagarnas kreativitet, kapacitet och tidigare erfarenheter.

Exempel på aktiviteter

  • Catering för små och stora sällskap. Skräddarsydda matlagningskurser för privatpersoner och företag. Leveranser till butiker och caféer i södra Skåne.
  • Produkt-, recept- och menyutveckling.
  • Provförsäljning av stickade mössor och torgvantar av alpackagarn med högsta kvalité.
  • Internutbildningar för deltagarna med fokus på projektledning, föreningskunskap, administration, bokföring, arbetsledning, kommunikation m.m.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-2837
Projektägare: Yalla Sjöbo
Samarbetspartners: Lions International, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet
Ideell insats: 711 140 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 589 011 kr
Offentligt stöd från LAG: 562 647 kr
Övrigt offentligt stöd: 220 000 kr
Privat finansiering (intäkter): 415 464 kr

Total finansiering: 2 787 122 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-06-15
Summa urvalskriterier:
276 poäng
LAG:s motivering: Projektet syfte är att skapa förutsättningar för att integrera nya svenskar i samhället och att skapa en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategins mål. Projektet kommer genom sina insatser bidrar till att uppfylla målen inom insatsområde 2, Kommunikation och tillgänglighet. Projektets huvudfokus går väl i linje med delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar. Projektet kommer att genomföra kompetenshöjande åtgärder vilket leder till att indikatorer inom delmål 2.1 kommer att uppfyllas. Projektet kommer också att skapa en inkluderande mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter, arrangera aktiviteter som gynnar inkludering av nya svenskar vilket bidrar till att indikatorer i delmål 2.3 kommer att uppfyllas. Projektet kommer även att skapa ett nytt företag, ett nytt arbetstillfälle och nya produkter och tjänster vilket är indikatorer inom delmål 2.4 som kommer att uppfyllas. Projektets insatser, skapandet av nya företag, arbetstillfällen, produkter och tjänster samt social utveckling med fokus på främjande av integration, kommer att bidra till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet och där med finansieras projektet av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Anna Broström
Projektledare/ekonomi Christina Arvidsson
Webb: Yalla Sjöbo
Facebook: @YallaSjobo

Dela: