Beviljade projekt

Vi har lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer, traditioner och tillagningssätt i köket och om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i Skåne, det dyker upp nya kunder hela tiden.

Om projektet

Syftet var att etablera en arbets- och mötesplats för integrering av nyanlända i svenskt samhälle och arbetsliv genom en affärsverksamhet med fokus på mat och textilt hantverk. En verksamhet som skulle fungera både som en inkluderande arbetsplats och en mötesplats för människor med olika bakgrund – en plats för kreativitet, goda möten, sysselsättning, utbildning och personlig utveckling.

Aktiviteter

Mat och textilt hantverk från hela världen var centralt i projektets affärsverksamhet och man arbetade med catering för små och stora sällskap, skräddarsydda matlagningskurser för privatpersoner och företag, leverans till butiker och caféer samt utveckling av nya recept i samarbete med lokala producenter.

Samtliga projektdeltagare utbildades i livsmedelshygien och arbetade med produktutveckling. Parallellt arbetade deltagarna i projektet gemensamt med vision och mål för Yalla Sjöbos framtida verksamhet. Deltagarna hade individuella och regelbundna avstämningar och diskussioner kring personlig utveckling och framtida möjligheter. Deltagarna fortbildades kontinuerligt i det svenska språket, demokrati- och föreningskunskap, datorkunskap, livsmedelshantering, marknadsföring och affärsutveckling.

Resultat

Totalt arbetade 14 medarbetare och/eller styrelseledamöter tillsammans med att genomföra projektet, i rollerna som projekt- och arbetsledning, medarbetare och styrgrupp. Under projektets gång fick åtta personer inkomst, praktik, arbetsträning och/eller arbetslivserfarenhet genom anställningar eller praktikplatser. Vid projektets slut höll företaget fyra personer sysselsatta på deltid. Projektet resulterade i ett socialt företag som står på två ben: affärsverksamhet och utbildning.

Under projekttiden utvecklade Yalla Sjöbo 20 nya produkter, arrangerade flertalet matlagningskurser, serverade mat åt ungefär 4000 personer, sålde sina produkter på skånska marknader och mässor, startade en maträttsbutik, en webbutik samt en kreativ ateljé och tog även tagit fram en mobil butikslösning.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-2837
Projektnamn i ansökan: Yalla Sjöbo – en inkluderande arbetsplats att mötas på
Projektägare: Yalla Sjöbo
Samarbetspartners: Yalla Trappan, ABF ÖsterlenSjöbo kommunArbetsförmedlingen, Svenska kyrkan, Centrumkyrkan,  Lions International, Torna Hällestad Lanthandel, Vombs Kaffestuga, Nixi’s Textilverkstad, Sjöbo Gästis, Ica Kvantum i Sjöbo, Ica Malmborgs i Lund, Buhres fisk, Skillinge teater, Saedéns Chokladhus, Gourmet Hörnan, Glassmakeriet, Rädda Barnen i Sjöbo, Solvalla bygdegård, Sjöbo Folkets Hus och Park med flera
Projektperiod: 2016-12 – 2019-09
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 589 011 1 381 629
Offentligt stöd från LAG 562 647 400 628
Övrigt offentligt stöd 220 000 589 403
Privat finansiering (intäkter) 415 464 358 050
Total finansiering 2 787 122 2 729 710
Ideellt arbete 686 140 1 265 210
Ideella resurser 25 000 29 700

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal arrangerade utbildningar 3
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 8
Antal unga och nya svenskar som drivit projekt 5
Antal aktiviteter som gynnar inkludering av unga och nya svenskar 12
Antal nya fysiska mötesplatser och utveckling av befintliga 1
Antal deltagare inom målgruppen för nya svenskar 27
Antal skapade företag 1
Antal nyskapade arbetstillfällen 1
Antal nya produkter och tjänster 20

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-06-15
Summa urvalskriterier: 276 poäng
LAG:s motivering: Projektet syfte är att skapa förutsättningar för att integrera nya svenskar i samhället och att skapa en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategins mål. Projektet kommer genom sina insatser bidrar till att uppfylla målen inom insatsområde 2, Kommunikation och tillgänglighet. Projektets huvudfokus går väl i linje med delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar. Projektet kommer att genomföra kompetenshöjande åtgärder vilket leder till att indikatorer inom delmål 2.1 kommer att uppfyllas. Projektet kommer också att skapa en inkluderande mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter, arrangera aktiviteter som gynnar inkludering av nya svenskar vilket bidrar till att indikatorer i delmål 2.3 kommer att uppfyllas. Projektet kommer även att skapa ett nytt företag, ett nytt arbetstillfälle och nya produkter och tjänster vilket är indikatorer inom delmål 2.4 som kommer att uppfyllas. Projektets insatser, skapandet av nya företag, arbetstillfällen, produkter och tjänster samt social utveckling med fokus på främjande av integration, kommer att bidra till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet och där med finansieras projektet av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Webb: Yalla Sjöbo
Facebook: @YallaSjobo

Dela: