Beviljade projekt

Unga som ges möjlighet att forma och påverka sin vardag och fritid blir mer engagerade och delaktiga i den lokala utvecklingen.

Om projektet

La Source syfte är att stötta unga mellan 13 och 25 år i leaderområdet att initiera, söka stöd till och driva egna delprojekt samt att synliggöra ungas initiativ och drivkrafter. En ungdomscoach kommer att arbeta proaktivt med att fånga upp och tillvarata ungas idéer samt att involvera dem i den lokala utvecklingen i sydöstra Skåne.

Att uppmärksamma ungdomars livsvillkor handlar inte bara om nutid, utan även om framtid. Unga som får bidra med sina perspektiv på den lokala utvecklingens inriktning och mål och som känner att sydöstra Skåne är en bra plats att bo och leva på, kan kanske också se en framtid här.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

  • Delprojekt av nytänkande karaktär som initieras och genomförs av unga, för unga
  • Utbildningar för unga inom t.ex. projektledning, EU-kunskap, entreprenörskap och hållbar utveckling
  • Marknadsföring av projektet och dess möjligheter bland målgruppen

Projektfakta

Journalnummer: 2019-422-1 & 2019-427-1
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Tjänstepersoner som arbetar med målgruppen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner
Projektperiod:  2019-10 – 2021-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 272 471 kr
Offentligt stöd från LAG: 626 739 kr

Total finansiering: 1 899 210 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-03-27
Summa urvalskriterier: 242/274 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att ta vara på ungas engagemang och drivkraft genom att utbilda och stötta unga i att driva delprojekt bidrar till att ungas delaktighet och påverkansmöjlighet ökar och att unga inkluderas i utvecklingen av området. Projektet bidrar också till att öka kvalitén och utbudet av fritidsaktiviteter i området genom de delprojekt som genomförs. Projektet går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategin och uppfyller indikatorer inom såväl delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenska som delmål 2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och kvalitet av natur- kultur- och fritidsaktiviteter.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Andreas Thell, 0722-44 11 03
Webb: LEADER Sydöstra Skåne
Facebook: 
La Source
Instagram: La Source

Dela: