Beviljade projekt

Unga som ges möjlighet att forma och påverka sin vardag och fritid blir mer engagerade och delaktiga i den lokala utvecklingen.

Om projektet

Syftet är att stötta unga mellan 13 och 25 år i leaderområdet att initiera och driva egna delprojekt samt att synliggöra de ungas initiativ och drivkrafter. Målet är att fånga upp och tillvarata ungas idéer och att involvera dem i den lokala utvecklingen.

Status vid uppföljning i december 2021

Möjligheterna inom La Source har marknadsförts via besök på skolor, i kontakt med föreningar och ungdomsorganisationer samt genom spridning av marknadsföringsmaterial och via sociala medier. En ungdomsstyrelse (U-LAG) med åtta ledamöter har rekryterats, utbildats och har löpande möten där de tar beslut om vilka delprojekt som ska få stöd.

U-LAG har behandlat 14 projektansökningar varav 11 har beviljats. Ungdomscoachen har hållit i projektutbildningar för sammanlagt 22 ungdomar, som dels har fått lära sig mer om EU och vart pengarna kommer pengarna ifrån, men också om hur man driver ett projekt. Samtliga genomförda delprojekt presenteras på nästa sida.

La Source har fått mycket uppmärksamhet i media, framförallt dess delprojekt. Delprojektet Unga influencers på landsbygden har fått absolut mest uppmärksamhet, också nationellt, och har omtalats på både TV4 Nyhetsmorgon och i Aftonbladet.

Ungdomscoachen har också varit med och arrangerat en regional inspirationsfika för personer som arbetar med ungdomar samt ett nationellt seminarium om ung inkludering.

Pandemin har påverkat projektet negativt då det har varit svårare att nå ut, men också eftersom de unga arrangörerna måste förhålla sig till de restriktioner som finns, och som ständigt förändras.

Läs om samtliga delprojekt här >>

Projektfakta

Journalnummer: 2019-422-1 / 2019-427-1
Projektnamn i ansökan: La Source / La Source – Paraply
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Tjänstepersoner och föreningar som arbetar med målgruppen unga i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun
Projektperiod:  2019-10 – 2022-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 272 471 kr
Offentligt stöd från LAG: 626 739 kr

Total finansiering: 1 899 210 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-03-27
Summa urvalskriterier: 242/274 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att ta vara på ungas engagemang och drivkraft genom att utbilda och stötta unga i att driva delprojekt bidrar till att ungas delaktighet och påverkansmöjlighet ökar och att unga inkluderas i utvecklingen av området. Projektet bidrar också till att öka kvalitén och utbudet av fritidsaktiviteter i området genom de delprojekt som genomförs. Projektet går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategin och uppfyller indikatorer inom såväl delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenska som delmål 2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och kvalitet av natur- kultur- och fritidsaktiviteter.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Andreas Thell, 0722-44 11 03
Webb: LEADER Sydöstra Skåne
Facebook: 
La Source
Instagram: La Source

Dela: