Beviljade projekt

Det roligaste var att se sin idé bli till verklighet! Det var så coolt att skapa något för unga i Ystad. Det blev inte bara en utställning men ett häng för unga, vilket jag tyckte var skitcoolt!

Melanie Hall, Projektledare för JEANNE

Om projektet

La Source riktade sig till unga mellan 13 och 25 år och projektets syfte var att synliggöra och stötta ungas initiativ och möjlighet till att påverka sin vardag och fritid. Genom La Source gavs unga i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad möjlighet att söka upp till 25 000 kr i stöd för att förverkliga en projektidé som de drömde om att genomföra.

Det överordnade målet med projektet var att ta tillvara på ungas engagemang och låta dem skapa egna delprojekt för att på så sätt känna sig delaktiga i utvecklingen av platsen som de bor på.

Aktiviteter

En ungdomscoach anställdes för att hjälpa ungdomarna. Ungdomscoachen höll löpande i projektutbildningar för de unga, som dels fick lära sig mer om EU och om vart pengarna kom ifrån, men också om projektledning.

En ungdomsstyrelse (U-LAG) med åtta ledamöter rekryterades och utbildades. U-LAG hade till uppgift att inspirera och stödja andra ungdomar som ville genomföra sina projektidéer samt att ta beslut om vilka delprojekt som skulle beviljas pengar.

Möjligheterna med La Source marknadsfördes via besök på skolor, i kontakt med föreningar och ungdomsorganisationer samt genom spridning av marknadsföringsmaterial och information via sociala medier.

Pandemin påverkade tyvärr projektet negativt. Dels då det var svårare att nå ut, men också eftersom de unga arrangörerna var tvungna att förhålla sig till restriktionerna som fanns, och som ständigt förändrades. Därför förlängdes projektet med 12 månader.

Resultat

U-LAG behandlade 24 projektansökningar varav 15 delprojekt beviljades och genomfördes. Sammanlagt har 62 unga projektledare genomfört 128 aktiviteter som besökts av 619 personer. Totalt har ett belopp om 251 694 kronor betalats ut som stöd till projekten. 2 635 timmar har lagts ner på ideellt arbete för ett värde på 597 700 kronor.

La Source fick mycket uppmärksamhet i media, framförallt dess delprojekt. Delprojektet Unga influencers på landsbygden fick absolut mest uppmärksamhet, också nationellt. Det omtalades på både TV4 Nyhetsmorgon och i Aftonbladet.

Samtliga 15 delprojekt presenteras närmre i en separat broschyr.

Ladda ner broschyren här!

Projektfakta

Journalnummer: 2019-422-1 / 2019-427-1
Projektnamn i ansökan: La Source / La Source – Paraply
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Tjänstepersoner och föreningar som arbetar med målgruppen unga i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun
Projektperiod:  2019-10 – 2022-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 272 471 1 084 844
Offentligt stöd från LAG 626 739 538 824
Total finansiering 1 899 210 1 623 668
Ideellt arbete 640 000 579 700

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal arrangerade utbildningar 5
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 116
Antal unga och nya svenskar som drivit projekt 62
Antal aktiviteter som gynnar inkludering av unga och nya svenskar 25
Antal nya fysiska mötesplatser och utveckling av befintliga 1
Antal deltagare inom målgruppen för nya svenskar 0
Antal unga deltagare i projekt 1200
Antal projekt som bidrar till att öka antal besökare utanför högsäsong 1
Antal företag som får stöd 0
Antal organisationer som får stöd 12

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-03-27
Summa urvalskriterier: 242/274 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att ta vara på ungas engagemang och drivkraft genom att utbilda och stötta unga i att driva delprojekt bidrar till att ungas delaktighet och påverkansmöjlighet ökar och att unga inkluderas i utvecklingen av området. Projektet bidrar också till att öka kvalitén och utbudet av fritidsaktiviteter i området genom de delprojekt som genomförs. Projektet går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategin och uppfyller indikatorer inom såväl delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenska som delmål 2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och kvalitet av natur- kultur- och fritidsaktiviteter.

Information och kontakt

Kontaktperson: Verksamhetsledare Kristin Sjövall

Dela: