Beviljade projekt

Utveckling av hästhållning i skånska naturbetesmarker som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.

Om projektet

Syftet är att testa att hålla unga toppstammade varmblodshästar på stor och kuperad naturbetesmark för att se om det leder till mer hållbara individer jämfört med hästar som hålls i system där de rör sig mindre. Framkommer positiva resultat är detta en möjlig företagsutveckling inom de gröna näringarna, då både befintliga naturbetesmarker och marker som idag inte brukas skulle kunna tas i användning.

Status vid uppföljning i november 2020

I maj 2020 släpptes tio unghästar ut vid Brösarps backar och samtidigt sattes tio likvärdiga hästar på mer konventionell betesmark vid Bollerups lantbruksinstitut. Hästarna vägdes, mättes, hullbedömdes och fotograferades innan nutsläpp samt vid säsongens slut, i oktober 2020. Under säsong genomfördes en daglig manuell övervakning och man förde protokoll över samtliga hästar. Röda grimmor med sensorer från HoofStep mätte hästarnas rörelsemönster och registrerade deras beteenden.

Nu har all data och fakta överlämnats till forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet för utvärdering och man inväntar en sammanställning som ska presenteras i en broschyr och vid eventuella seminarier. Det är ännu inte klart vilka hästar som ska släppas ut under säsongen 2021.

Projektet har fått mycket uppmärksamhet, även internationellt. Bland annat så har Englands och Tysklands största hästmagasin skrivit om “Brösarpsprojektet”. En informationsfilm som tagits fram var i november 2020 uppe i närmare 100 000 visningar. Under Hästrundan 2020 arrangerade projektet rundvisningar för intresserade och man har även satt upp informationsskyltar vid betesmarkerna på Brösarps backar som beskriver projektet.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-989
Projektnamn i ansökan: Equine Monitoring – redskap för att utveckla hästhållning som landsbygdsresurs
Projektägare: Hästen i Skåne
Samarbetspartners: HoofStep, Brösarpsgården, Sveriges lantbruksuniversitet, Bollerups naturbruksgymnasium, Agria Djurförsäkring, Neovet AB samt en rad veterinärer, forskare, hästuppfödare och internationella toppryttare
Projektperiod: 2020-04 – 2021-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 423 945 kr
Offentligt stöd från LAG: 208 808 kr

Total finansiering: 632 753 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 358 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet är intressant ur många aspekter, bidrar till sundare hästuppfödning, öppnar en nationell och internationell marknad samt använder ny teknik med övervakningssystem. Projektet skapar sysselsättning, tjänster, biologisk mångfald och stärker områdets varumärke.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Pia Petersson
Webb: Hästen i Skåne
Facebook: @hasteniskane

Dela: