Beviljade projekt

Samling för professionella kulturaktörer på Österlen

Om projektet

Kulturnavet Österlen riktar sig till professionella kulturaktörer i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Målet är att skapa en organisation som är ändamålsenlig och ger den service och de fördelar som kultursektorn efterfrågar. Kulturnavet Österlen blir en fristående och obunden organisation vilken, efter de två projektåren, kommer att övergå i kultursektorns ägo. Hur en sådan framtida organisation ska se ut, och hur den ska finansieras, ingår i projektet att lösa.

Kulturnavets främsta uppgift är att skapa nytta för de professionella kulturaktörerna på Österlen vare sig det handlar om fördelaktiga upphandlingar av tjänster, omvärldsbevakning eller gemensam distribution av trycksaker under sommaren. Det är användarna som bäst vet vad de behöver och Kulturnavet Österlen strävar efter att vara en lyhörd organisation i kontinuerlig kontakt med kulturlivets intressenter.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

  • Inventering av kulturlivet på Österlen, samt kartläggning av dess möjligheter, önskemål och behov
  • Pilotperiod med kostnadsfria aktiviteter för kulturutövare
  • Minst tre större möten/seminarier med fokus på kulturutveckling
  • Framtagning av en bytesbank för medlemmarna där man kan erbjuda eller annonsera efter t.ex. ateljéplats, teaterutrustning, transporter samt en databas där artiklar, webbinarier, forskningsrapporter, ansökningstider för bidrag, kulturpolitiska beslut och annan omvärldsbevakning ska finnas tillgänglig
  • Inrättning av en ”help desk” dit medlemmar kan vända sig med frågor och idéer

Projektfakta

Journalnummer: 2020-962
Projektägare: Stockholms Kulturstrategi Konsult AB
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun
Projektperiod: 2020-09 – 2022-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 037 713 kr
Offentligt stöd från LAG: 511 112 kr

Total finansiering: 1 548 825 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 297 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att den här typen av projekt behövs i Ystad och på Österlen, som ju ibland kallas för kulturens vagga. Detta är ett intressant projekt, med en genomarbetad ansökan, som sätter fingret på de utmaningar som kulturnäringen har, med dess kulturarbetare och ensamföretagare. Projektet tros också kunna bidra till en utveckling även av andra näringar.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Susan Bolgar
Projektledare Anna-Carin Uggla

Webb: www.kulturnavetosterlen.se
Facebook: @kulturnavetosterlen

 

Dela: