Beviljade projekt

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Publicerades den 12 maj 2016

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett.

Om projektet

Syftet är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag genom företagsrådgivning, innovations- och utvecklingsmöten samt kreativa workshops. Man vill även bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential.

Status vid uppföljning i november 2020

Innovationscenter för landsbygden är nu en etablerad verksamhet som ständigt blir kontaktade av allt fler lokala företagare och entreprenörer, men också av större regionala och nationella aktörer som vill veta mer om hur man arbetar och inspireras till liknande verksamheter. Projektets mål om 60 individuella företagsrådgivningar kommer snarare att landa på 90 stycken.

Trots pandemin har man under 2020 arrangerat ett par kompetenshöjande aktiviteter bland annat “Utmaningen”. Då fick företag presentera varsitt case för lantmästarstudenter på Sveriges lantbruksuniversitet som sedan skulle komma med förslag på lösningar på företagarens problematik eller frågeställning.

Som en del av projektets påverkansarbete höll man i början av året ett seminarium i Sveriges riksdag på temat “Hur överbryggar vi det mentala avståndet mellan storstad och landsbygd för att hela landet ska leva och utvecklas?”. Projektgruppen har även varit rådgivande i framtagandet av avsnittet ”Samverkan stad – landsbygd” till den kommande regionplanen för Skåne.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-1986
Projektnamn i ansökan: Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Sparbanken Skåne, Region Skåne, Tillväxt Syd, SLU Alnarp, Krinova, Almi
Projektperiod: 2016-07 – 2022-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 2 463 636 kr
Offentligt stöd från LAG: 1 088 432 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 125 000 kr

Total finansiering: 3 677 068 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-25
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag, arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: