Beviljade projekt

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Publicerades den 12 maj 2016

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett.

Om projektet

Innovationscenter för landsbygden går ut på att stödja den lokala entreprenören. Genom att arbeta proaktivt, bidra med kunskap, personlig service och hjälp att hitta rätt slags stöd, samt att tillföra energi kan innovatörerna fortsätta att vara verksamma på landsbygden.

Målet är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag, att identifiera och lyfta fram ”dolda” resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

Resultat (vid uppföljning 2019-12)

Innovationscenter för landsbygden är nu en etablerad verksamhet och når ständigt ut till fler och fler aktörer. Genom sin mobilitet har de lyckats nå själva kärnan i sitt uppdrag, det att förändra självbilden av landsbygdsföretagaren som innovatör. När de säger ”Vi är en resurs för dig och vi träffar dig när du kan och där du vill” så känner sig företagaren viktig.

Projektet har genomfört över sjuttio individuella rådgivningar och engagerat över sjuhundra deltagare i kompetenshöjande insatser som till exempel Innovation Camp på olika teman, industrilunch, energivandring och flertalet seminarier.

Man försöker också skapa publicitet kring projektet och sitt uppdrag, på lokal, regional och nationell nivå. Bland annat så pågår ett påverkansarbete för att få regeringen att förlägga ett föreslaget nationellt kompetenscenter på landsbygden i sydöstra Skåne. Tack vare projektet finns det nu en upparbetad struktur och man är redo att axla ett sådant uppdrag.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-1986
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Sparbanken Skåne, Region Skåne, Tillväxt Syd, SLU Alnarp, Krinova, Almi
Projektperiod: 2016-07 – 2021-01
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 2 463 636 kr
Offentligt stöd från LAG: 1 088 432 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 125 000 kr

Total finansiering: 3 677 068 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-25
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag, arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: