Beviljade projekt

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Publicerades den 12 maj 2016

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare ger ökad tillväxt på landsbygden.

Om projektet

Innovationscenter för landsbygden är ett nav och en mötesplats med aktuell information om vad som kan vara rätt väg för den lokala entreprenören.

Innovationscentret har kontakterna och arbetar proaktivt med att hitta rätt stöd, finns nära, är rörliga, kunniga, personliga och tillför energi för att innovatörerna ska kunna verka på landsbygden!

Målet är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag, att identifiera och lyfta fram ”dolda” resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

Exempel på aktiviteter

  • Löpande kreativa och stödjande affärsrådgivningsmöten med lokala innovatörer.
  • Innovation Camps på teman som lantbruk, e-handel, film och bygg.
  • Innovationsutmaningen – gymnasiestudenter hjälper entreprenörer med problem, utmaningar eller hinder som de stöter på i sin verksamhet.
  • Uppstart av en utvecklingsgrupp på temat e-handel.
  • Kompetens- och kunskapsbyggande seminarier, bl.a. på temat framtidens industri och innovativ odling i tomma lantbruksbyggnader.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-1986
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Sparbanken Skåne, Region Skåne
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 439 120 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 2 463 636 kr
Offentligt stöd från LAG: 1 088 432 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 125 000 kr

Total finansiering: 3 677 068 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-25
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag, arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: