Beviljade projekt

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett.

Om projektet

Syftet är att bygga ett nav med information och kunskaper som kompletterar kommunernas näringslivsverksamhet. För en ökad innovationskraft och därmed en ökad tillväxt bland landsbygdsföretag. Projektet förväntas också bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential.

Status vid uppföljning i december 2022

Innovationscenter för landsbygden är nu en etablerad verksamhet och fortsätter att agera nod för innovation, omställning och utveckling.

Arbetsmodellen utgör följande tre ben:

  1. stödja, stötta, slussa,
  2. stimulera idéskapande samt
  3. samordna och skapa möjligheter.

Det kan till exempel innebära företags- eller innovationsrådgivning med slussning. Men även aktiviteter och kommunikationsinsatser för att stimulera idéskapande.

Man arbetar också med att koppla ihop landsbygdsföretagare med akademin och att tillgängliggöra olika stödsystem som oftast finns i stadsmiljöer.

Projektgruppen har deltagit i flertalet lokala och nationella konferenser, som deltagare men också som föreläsare och inspiratör kring innovation.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-1986
Projektnamn i ansökan: Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Sparbanken Skåne, Region Skåne, Tillväxt Syd, SLU Alnarp, Krinova, Almi, Nyföretagarcentrum, Europa Direkt Sydskåne, LRF Skåne
Projektperiod: 2016-07 – 2022-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 2 463 636 kr
Offentligt stöd från LAG: 1 088 432 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 125 000 kr

Total finansiering: 3 677 068 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-25
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag, arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: