Beviljade projekt

Landbaserad uppfödning av sportfisk

Publicerades den 10 september 2021

Det ska vara möjligt att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri fisk.

Om projektet

Syftet med detta projekt är att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk samtidigt som Länsstyrelsen ges ett relevant underlag för att kunna hantera nya förutsättningar för sportfisket. Fisken ifråga är Regnbågslaxen, en fisk som kan uppfylla de krav som ställs på en utsättningsfisk men som också har attribut som är viktiga för sportfiskaren – hela fenor, god kondition och bra smak. Intresset för svensk lax är dessutom väldigt stort bland både konsumenter och restauranger.

Status vid uppföljning i januari 2022

Gårdsfisk är ingång med uppfödning av de första Regnbågarna och kan redan se att de växer väldigt fort och att dödligheten är låg. Fiskarna kommer att screenas under våren för att upptäcka eventuella sjukdomar.

Fisken kommer därefter att bedömas både som sportfisk och som matfisk. Den släpps ut och sportfiskare testar att fiska den och därefter varmröks den och äts upp. Slutligen kommer man sprida projektets resultat och ge underlaget till Länsstyrelsen. Om allt går som planerat vill man kunna sälja fisken som utsättningsfisk i framtiden.

Projektet har fått mycket uppmärksamhet bland fiskekonsulenter på Sveriges Länsstyrelser.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-3043
Projektnamn i ansökan:
Landbaserad uppfödning av sportfisk för att säkerställa kvalité och smittskydd
Projektägare:
Scandinavian Aquasystems AB (Gårdsfisk)
Samarbetspartners:
Länsstyrelsen Skåne
Projektperiod:
2021-03 – 2022-09
Fond:
Havs och fiskerifonden
Insatsområde:
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 348 173 kr
Privat finansiering: 171 489 kr

Total finansiering: 519 662 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2021-02-17
Summa urvalskriterier: 340 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att detta är ett mycket intressant och innovativt projekt som bidrar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Sportfisket kan med det här projektet förses med fisk som är både hållbart odlad och med en hög djurhälsa. Resultatet av projektet möter en ökad efterfrågan på sportfiske men bidrar också till att bevara och skapa nya arbetstillfällen, utveckling av en lättillgänglig aktivitet för både allmänhet som vana sportfiskare samt en ökad lokal naturturism.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare, Johan Ljungquist
Webb: www.gardsfisk.se
Facebook: @gardsfisk

Dela: