Beviljade projekt

Storskalig provodling av nötter på Österlen.

Om projektet

Projektet går ut på att skapa Sveriges första kommersiella provodling av hasselnöt, valnöt, äkta kastanj och mandel samt en trädgård för utbildning i Lilla Skräddaröd på Österlen.

Nötträden kommer att växa tillsammans med andra träd och buskar som gynnar nötträden på olika sätt.

Projektet syftar till att skapa ett intresse och skapa en större kunskap kring skogsträdgårdsodling, ett odlingssystem som efterliknar skogens naturliga ekosystem och därmed anses mer hållbart.

Trädgården ska kunna användas i undervisning och utbildningar och inspirera andra odlare till att utveckla sina odlingsmetoder och gå från ekologiska monokulturer till samodling med nötter i skogsträdgårdar.

Det finns ett stort intresse för svenskodlade nötter och förhoppningen är att kastanjeträden ska ge en första skörd inom fem till tio år.

Exempel på aktiviteter

  • Planering och anläggning av nötodling, vattensystem (vallar som samlar upp regnvatten i en damm) och skolträdgård.
  • Kompetensutveckling och studiebesök för projektgruppen.
  • Kurser och utbildningar för allmänheten och för deltagare vid Holma Folkhögskola.

Projektfakta

Projaktägare: Jona Elfdahl, enskild firma
Samarbetspartners: Gylleboverket och Folkuniversitet, Holma Folkhögskola, Ekogården Österlen, SLU, Lunds Universitet och Högskolan Kristianstad
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 172 000 kr

Stödbelopp

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Privat finansiering: 167 692 kr

Total finansiering: 367 692 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
247 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet är intressant och nytänkande då metodiken inte är prövad i Sverige innan och att det är en ny unik produkt (nötter) som ska produceras i leaderområdet. Vidare anser LAG att projektet kan bidra till lokal kunskapsspridning kring hur nötodling och hållbar kultivering kan se ut, vilket kan öka intresset för lokalt odlade nötter.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Jona Elfdahl

Dela: