Beviljade projekt

Det finns ett oerhört intresse kring odlingssystem som efterliknar den naturliga mångfald som finns i t.ex. en vild skog där växterna hjälper varandra. Nötodlingen i skogsträdgården i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlingsmetoder i framtiden.

Om projektet

Projektet går ut på att skapa Sveriges första kommersiella provodling av hasselnöt, valnöt, äkta kastanj och mandel samt en trädgård för utbildning i Lilla Skräddaröd på Österlen. Projektet syftar även till att skapa ett intresse och skapa en större kunskap kring skogsträdgårdsodling, ett odlingssystem som efterliknar skogens naturliga ekosystem och därmed anses mer hållbart.

Exempel på aktiviteter

  • Planering och anläggning av nötodling, vattensystem (vallar som samlar upp regnvatten i en damm) och skolträdgård.
  • Kompetensutveckling och studiebesök för projektgruppen.
  • Kurser och utbildningar för allmänheten och för deltagare vid Holma Folkhögskola.

Resultat (vid uppföljning 2018-11)

Alla träd är inköpta, ympade och planterade och samtliga överlevde den torra sommaren 2018. Projektgruppen har även planterat ut stödväxter, grävt en damm och lett vatten från taken så att regnvattnet går direkt till dammen och håller just nu på att elda 20 kubik biokol för att få rent och klart vatten till en reningsdamm, en så kallad rotzon, som växterna ska kunna växa i.

I samarbeten med organisationer som Gylleboverket, Folkuniversitet och Holma folkhögskola har en rad utbildningar, studiebesök och skogsträdgårdsvandring genomförts i trädgården.

Provodlingen har fått mycket uppmärksamhet i media, i såväl branschtidningar som lokal press och public service. Intresset är stort och nyfikna privatpersoner från både Sverige och England hör av sig hela tiden och vill komma på studiebesök. Odlingen har hitintills besökts av över 100 personer.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-1126
Projektägare:
Jona Elfdahl, enskild firma
Samarbetspartners: Gylleboverket och Folkuniversitet, Holma Folkhögskola, Ekogården Österlen, SLU, Lunds Universitet och Högskolan Kristianstad
Projektperiod: 2018-04 – 2019-09
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Stödbelopp

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Privat finansiering: 167 692 kr

Total finansiering: 367 692 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
247 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet är intressant och nytänkande då metodiken inte är prövad i Sverige innan och att det är en ny unik produkt (nötter) som ska produceras i leaderområdet. Vidare anser LAG att projektet kan bidra till lokal kunskapsspridning kring hur nötodling och hållbar kultivering kan se ut, vilket kan öka intresset för lokalt odlade nötter.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Jona Elfdahl

Dela: