Beviljade projekt

Projektet Nötodling Österlen går ut på att skapa Sveriges första kommersiella provodling av valnöt, äkta kastanj och mandel samt en skolträdgård för utbildning i Lilla Skräddaröd på Österlen.

Projektet syftar till att skapa ett intresse och skapa en större kunskap kring skogsträdgårdsodling och hållbara odlingssystem. Odlare ska inspireras till att utveckla sina odlingsmetoder och gå från ekologiska monokulturer till samodling med nötter i skogsträdgårdar. Skolträdgården ska kunna användas i undervisning och utbildningar.

I referensgruppen finns personer med kopplingar till Holma Folkhögskola, Ekogården Österlen, SLU, Lunds Universitet och Högskolan Kristianstad och med stor kunskap kring nötodling, agroekologi och permakultur. Samarbeten kommer att ske med Gylleboverket och Folkuniversitet och ovanstående organisationer.

Projektfakta

Sökande: Jona Elfdahl, enskild firma
Projekttyp och fond: Projektstöd till företag inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 172 000 kr

Stödbelopp

EU-stöd: 200 000 kr
Privat finansiering: 181 302 kr

Total finansiering: 381 302 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
247 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet är intressant och nytänkande då metodiken inte är prövad i Sverige innan och att det är en ny unik produkt (nötter) som ska produceras i leaderområdet. Vidare anser LAG att projektet kan bidra till lokal kunskapsspridning kring hur nötodling och hållbar kultivering kan se ut, vilket kan öka intresset för lokalt odlade nötter.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Jona Elfdahl

Dela: