Beviljade projekt

En magisk trädgård med historisk förankring

Publicerades den 13 november 2023

En magisk och fantasifull trädgård med kulturhistorisk förankring för alla med barnasinnet kvar.

Om projektet

Ulriksdals trädgård Arts & Crafts är en gammal botanisk trädgård från förra sekelskiftet med unika, flerhundraåriga träd, arkeologiska fornlämningar, en gammal kvarndamm och kvarnruiner från 1600-talet. Den anrika besöksträdgården är också en arena för konst och kultur. I detta projekt ska ytterligare miljöer och aktiviteter utvecklas för att locka nya målgrupper och stärka utbudet bland Kiviks och Österlens attraktioner för boende och turister samt bidra positivt till traktens kulturarv.

Det ska skapas magiska rum i den hemliga delen av trädgården och sagoskogen, en portal, ett vattenfall och ett tempel ska byggas. En kort reklamfilm om dessa nya upplevelser ska produceras och två böcker kommer att författas och illustreras, en bok om Ulriksdals historia och en barnbok om Ulriksdals magiska trädgård. Barnboken kommer att användas vid sagostunder för barn i trädgården. Det kommer också att arrangeras en workshop för kulturhantverkare och trädgårdsdesigners samt ges guidade turer med fokus på projektet. Allt kommer att ske i samarbete med lokala konst- och kulturhantverkare, trädgårdsdesigners, historiker, filmare, författare och andra som kan bidra meningsfullt till platsens kulturarv och miljö.

Genom projektet vill man stimulera besökarnas fantasi, berätta om platsens historia och visa på att det i samklang med naturen går att skapa en magisk sagolik miljö med traditionell hantverksmetodik och ett hållbarhetstänk.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3955
Projektnamn i ansökan: En magisk trädgård med historisk förankring
Projektägare: Ulriksdals Trädgård Arts & Crafts AB
Samarbetspartners: Pure Folly, Alma Nyström Larsson (författare), Jonatan Öhlin och Anna Hasselberg, Liungmans snickerier, Österlens byggnadshantverk, Järnet i elden, Kiviks museum, Enkla snickaren, arkeolog Ann-Loise Fergård, samt författare och teaterregissör Sofie Ljungman.
Projektperiod: 2023-08 – 2024-08
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kronor
Privat finansiering: 133 344 kronor

Total finansiering: 333 344 kronor

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-06-22
Summa urvalskriterier: 210 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att detta är ett holistiskt projekt med många samarbetsformer och ett hållbarhetstänk. Projektet gynnar biologisk mångfald, tar till vara på flera kompetenser och bidrar till ett kulturellt besöksmål. Ett intressant och spännande företagsprojekt med möjlighet till en bra fortsättning.

Information och kontakt

Kontaktperson: Ingalill Nyström, projektledare
Webb: Ulriksdals trädgård Arts & Crafts
Facebook: Ulriksdals trädgård Arts & Crafts

Dela: