Beviljade projekt

FXH – Future Experience Hub

Publicerades den 6 december 2017

Sydöstra Skånes nav för innovation, entreprenörskap och lärande för framtidens upplevelseindustri.

Om projektet

Syftet med detta förstudieprojekt är att utreda förutsättningarna för att starta ett världsledande kluster, en inkubator och ett innovationscentra för den digitala turismindustrin i sydöstra Skåne.

FXH ska vara en plats där människor möts, utmanas, utbyter erfarenheter och kompetenser, och får hjälp med att utveckla sina idéer till livskraftiga företag.

Fokus för FXH ska ligga på digital turism där teknik, turism, media och kultur i samverkan kan utveckla nya upplevelser för den nyfikna människan.

Förhoppningen är att nya idéer från sydöstra Skåne ska kunna förädlas till nya spännande företag inom digital turism med hela världen som marknad. Ambitionen är också att FXH på sikt ska bli en nationellt och internationellt respekterad arena inom sitt område, och en plats dit studenter söker sig.

Exempel på aktiviteter

  • Uppstart och planering.
  • Framtagning av rapporter, underlag såsom nulägesanalyser och omvärldsanalyser samt förslag på organisationsmodell och långsiktig finansiering, lämplig inkubatorprocess, lämplig fysisk lokal eller plats, program för events och fortbildningar etc.
  • Framtagning och spridning av en slutrapport samt en slutkonferens.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-2099
Projektägare:
Sydostkraft
Samarbetspartners: Ystads kommun, Tillväxt Syd, Nyföretagarcentrum, Innovationscenter för landsbygden, Ystads roll som regional kärna, Sparbanken Syd, Sparbanken Skåne samt ett flertal lokala företagare
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 124 960 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 201 854 kr
Offentligt stöd från LAG: 99 421 kr

Total finansiering: 301 275 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-09-27
Summa urvalskriterier:
 226 poäng
LAG:s motivering:
 LAG anser att projektet bidrar till stärkt entreprenörskap och företagande genom att projektet involverar brett med företag och organisationer. Förstudien skapar förutsättningar för att en ny marknad testas. Digital turism är i ett väldigt tidigt utvecklingsskede där system och metoder för kompetensöverföring behövs.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Jacob Gustafsson
Projektledare Håkan Dennersten
Webb: FXH
Facebook: @FutureExperienceHub

Dela: