Beviljade projekt

Vi vill lokalisera och stödja människor med idéer om nya digitala lösningar som många företag inom besöksnäringen kan ha nytta av. Egentligen vill vi heller inte begränsa oss till turism, utan alla digitala entreprenörer ska kunna vara med.

Om projektet

Detta förstudieprojekt går ut på att utreda förutsättningarna för att starta ett världsledande kluster, en inkubator och ett innovationscentra för den digitala turismindustrin i sydöstra Skåne.

Visionen är ett Future Experience Hub där människor möts, utmanas, utbyter erfarenheter och kompetenser. Där de får hjälp med att utveckla sina idéer till nya spännande och livskraftiga företag inom digital turism, med hela världen som marknad.

Resultat (vid uppföljning 2019-12)

Projektgruppen har arbetat med research: de har tittat på nuläget och befintliga behov, gjort en omvärldsanalys, kikat på långsiktiga finansieringsmöjligheter, diskuterat upplägg, regler och krav för en inkubator och sett över vilken typ av events och fortbildningar som kan vara av intresse. De har träffat näringslivsutvecklarna i samtliga fyra kommuner i sydöstra Skåne och i Skurup, och pratat med utvalda företagare och/eller idébärare.

Projektet är i slutfasen och samlar sina tankar, erfarenheter och rekommendationer i en slutrapport. Denna slutrapport kommer att publiceras efter att projektet slutredovisats under våren 2020.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-2099
Projektägare:
Sydostkraft
Samarbetspartners: Ystads kommun, Tillväxt Syd, Nyföretagarcentrum, Innovationscenter för landsbygden, Projektet: Ystad som regional kärna, Sparbanken Syd, Sparbanken Skåne samt ett flertal lokala företagare
Projektperiod: 2018-02 – 2020-04
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 850 kr
Offentligt stöd från LAG: 100 425 kr

Total finansiering: 301 275 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-09-27
Summa urvalskriterier:
 226 poäng
LAG:s motivering:
 LAG anser att projektet bidrar till stärkt entreprenörskap och företagande genom att projektet involverar brett med företag och organisationer. Förstudien skapar förutsättningar för att en ny marknad testas. Digital turism är i ett väldigt tidigt utvecklingsskede där system och metoder för kompetensöverföring behövs.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Jacob Gustafsson
Projektledare Håkan Dennersten
Webb: FXH
Facebook: @FutureExperienceHub

Dela: