Beviljade projekt

FXH – Future Experience Hub

Publicerades den 6 december 2017

Observera att det formella myndighetsbeslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket!

FXH – sydöstra Skånes nav för innovation, entreprenörskap och lärande för framtidens upplevelseindustri.

Future Experience Hub, FXH, ska vara en plats där människor möts, utmanas, utbyter erfarenheter och kompetenser, och får hjälp med att utveckla sina idéer till livskraftiga företag. Platsen och lokalen är viktig eftersom det ska vara enkelt och naturligt att ta sig dit, och den ska locka inte bara entreprenörer från sydöstra Skåne. Vår ambition är att FXH på sikt ska bli en nationellt och internationellt respekterad arena inom sitt område, och en plats dit studenter söker sig.

FXH ska bli ett nav för innovation, entreprenörskap och lärande för framtidens upplevelseindustri. I begreppet upplevelseindustrin inkluderar vi turism, media, teknik och kultur i samverkan för att utveckla nya upplevelser för den nyfikna människan. Fokus för FXH kommer att ligga på digital turism, vilket är ett nytt och spännande område. Sydöstra Skåne är en av Sveriges hetaste destinationer och här finns mycket kompetens att ta vara på. Förhoppningen är att nya idéer ska kunna förädlas till nya spännande företag inom digital turism med hela världen som marknad.

Verksamheten kommer att vila på tre fundament: en inkubator, en mötesplats och en event- och utbildningsdel.

  • Inkubatorn ska hjälpa ett antal entreprenörer starta sina företag genom att erbjuda subventionerade arbetsplatser, stöd inom företagande och nätverkande. Vi ser också positivt att existerande företag kan bidra med nya idéer genom en exkubatordel.
  • Mötesplatsen ska vara ett naturligt val för nyfikna människor som är öppna för nya idéer och möjligheter. Vi vill gärna ha ett kafé/lunchrestaurang i lokalen som är öppen för allmänheten.
  • FXH ska arrangera utbildningar, föreläsningar, workshops, konferenser, After Works och nätverkande för de som är aktiva inom branschen i sydöstra Skåne. Vi ska också skapa arrangemang som kan attrahera regionala, nationella och internationella deltagare.

Från första dagen ska FXH skapa en kultur som är miljömedveten, jobba med hållbarhet, jämställdhet och social integration. Vi ska vara extremt digitala och tänka internationellt, men med en lokal förankring.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-2099
Sökande:
Sydostkraft
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 124 960 kr

Finansiering

EU-stöd: 201 854 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 99 421 kr

Total finansiering: 301 275 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-09-27
Summa urvalskriterier:
 226 poäng
LAG:s motivering:
 LAG anser att projektet bidrar till stärkt entreprenörskap och företagande genom att projektet involverar brett med företag och organisationer. Förstudien skapar förutsättningar för att en ny marknad testas. Digital turism är i ett väldigt tidigt utvecklingsskede där system och metoder för kompetensöverföring behövs.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Jacob Gustafsson
Projektledare Håkan Dennersten
Webb: FXH
Facebook: @FutureExperienceHub

Dela: