Beviljade projekt

FXH – Future Experience Hub (avslutat)

Publicerades den 6 december 2017

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det?

Om projektet

Syftet var att undersöka förutsättningarna för att skapa en verksamhet för att främja innovation, teknik och entreprenörskap i sydöstra Skåne. Idén till denna förstudie genererades i frågan om varför det finns så få digitala entreprenörer, företag och arbetsplatser i sydöstra Skåne som arbetar med modern teknologi som IT, mjukvaruutveckling, Artificiell intelligens, Virtual Reality, molnbaserade tjänster.

De digitala hubbar som finns ligger på västra sidan av Skåne, framförallt i Malmö och Lund, men också i viss mån i Helsingborg. Visionen var ett kluster, en inkubator och/eller ett innovationscentra för digitalisering där människor kan mötas, utmanas, utbyta erfarenheter och kompetenser och utveckla sina idéer till nya spännande och livskraftiga företag med hela världen som marknad.

Aktiviteter

Projektgruppen arbetade främst med research och tittade på nuläge och befintliga behov, gjorde en omvärldsanalys, undersökte långsiktiga finansieringsmöjligheter, diskuterade upplägg, regler och krav för en inkubator samt såg över vilken typ av events och fortbildningar som kan vara av intresse. Projektgruppen träffade bland andra näringslivskontoren i Simrishamns, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommun samt företrädare från Ystad Gymnasium, Tourism in Skåne, Capgemini, Media Evolution, Geometra Software, By Kragh, Pixelbruket, Innovation Skåne, MINC, Frobbit med flera.

Resultat

Projektet resulterade i en slutrapport med projektgruppens rekommendationer. Här sammanfattades den research som genomförts, de intervjuer och samtal som gjorts med företrädare för ovanstående företag, myndigheter och organisationer samt en rad konceptidéer som sedan värderats utifrån olika framgångsfaktorer. Det koncept som ansågs vara det bästa har utvecklats och beskrivits, hur en sådan verksamhet bör organiseras, finansieras, resurssättas och drivas.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-2099
Projektnamn i ansökan: YINK – Ystad Inkubator
Projektägare: Sydostkraft
Samarbetspartners: Ystads kommun, Tillväxt Syd, Nyföretagarcentrum, Innovationscenter för landsbygden, Sparbanken Syd, Sparbanken Skåne med flera
Projektperiod: 2018-02 – 2020-04
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 200 850 199 967
Offentligt stöd från LAG 100 425 99 984
Total finansiering 301 275 299 951
Ideellt arbete 124 960 135 960

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal företag i samarbeten 17
Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal organisationer som får stöd 1
Antal företagsutvecklingsprojekt 1

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-09-27
Summa urvalskriterier:
 226 poäng
LAG:s motivering:
 LAG anser att projektet bidrar till stärkt entreprenörskap och företagande genom att projektet involverar brett med företag och organisationer. Förstudien skapar förutsättningar för att en ny marknad testas. Digital turism är i ett väldigt tidigt utvecklingsskede där system och metoder för kompetensöverföring behövs.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Jacob Gustafsson
Projektledare Håkan Dennersten

Dela: