Beviljade projekt

Responsen från elever och lärare är över förväntan. Lärare berättar att elever, som kanske inte alltid tycks vara engagerade i skolan, vaknar till när de kommer hit. Det blir oftast roligare när det är praktiskt arbete, men det visar också på platsens betydelse för lärandet.

Om projektet

Detta projekt går ut på att utveckla Marietorps naturskola i Ystad med en marinpedagogisk verksamhet. En verksamhet där barn och unga på plats kan följa havet och strandens olika skeenden för att ge dem en ökad miljömedvetenhet och en förståelse för vikten av sin egen roll och betydelse för en hållbar utveckling.

Resultat (vid uppföljning 2018-10)

Projektet, vars aktiviteter är åldersanpassade, har hitintills haft cirka 2000 barn och elever från förskola till gymnasiet på besök. Programmen handlar om allt ifrån Östersjöns växt- och djurarter, vattnets kretslopp och kusterosion till vad som händer med nederbörden och vad det innebär att vara sportfiskare eller att arbeta som marinbiolog. Lärare och annan skolpersonal har också erbjudits separat fortbildning i de olika programmen.

Även klasser från Sjöbo och Simrishamn har varit inbjudna att delta i programmen och en sommarlovsverksamhet, öppen för alla, lockade 250 deltagare i alla åldrar.

Det har inretts en miljö- och utställningslokal som det går att hålla utbildning i samt en sjöbod för förvaring av material och utrusning. Till exempel finns det nu våtdräkter och vadarstövlar i storlekarna 28-47, flytringar för de som behöver det och tillgänglighetsanpassade mattor för att kunna rulla ner rullstolar i sanden.

Programmen utvecklas ständigt och så fort det skett en kvalitetssäkring av elevernas provtagningar, kommer dessa även att kunna användas i forskningssyfte.

Projektet kommer att övergå i en permanent verksamhet, det har ett enat kommunfullmäktige redan tagit beslut om.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6586
Projektägare:
 Ystads kommun
Samarbetspartners: P-dyk AB, Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening, SEA-U, SCSC – Swedish coast and sea center
Projektperiod: 2017-08 – 2019-06
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Budget

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 093 641 1 073 674
Offentligt stöd från LAG 455 663 418 795
Offentlig resurs Ystad 82 996 128 373
Total finansiering 1 632 300 1 620 842
Ideellt arbete 333 900 249 440
Ideella resurser 513 900 162 900

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 213 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till en ökad kunskap och ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och människans påverkan på havet hos barn och unga. Projektet skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Projektet skapar dessutom ett arbetstillfälle.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Caroline Persson
Projektledare Katarina Anker-Kofoed

Dela: