Beviljade projekt

Havet hjälper barn och unga att förstå vikten av sin egen roll för en hållbar utveckling.

Om projektet

Detta projekt går ut på att utveckla Marietorps naturskola i Ystad med en marinpedagogisk verksamhet. En verksamhet där barn och unga på plats kan följa havet och strandens olika skeenden för att ge dem en ökad miljömedvetenhet och en förståelse för vikten av sin egen roll och betydelse för en hållbar utveckling.

Den marinpedagogiska verksamheten kommer att visa på de problem som exempelvis klimatfrågan innebär och samtidigt väcka ett intresse och ett engagemang i såväl nationella som globala hållbarhetsfrågor. Upplevelser i en verklig miljö utgör en bas för inlärning och ger en mångfald i lärandet.

I förlängningen hoppas projektet kunna bidra till att fler samhällsmedborgare har en handlingskompetens och en framtidstro gällande hållbar utveckling och hållbart kretsloppstänkande. En annan förhoppning är att kunna bidra till framtida entreprenörskap inom blå innovationer.

Exempel på aktiviteter

  • Anställning av en marinbiolog som ska ansvara för verksamheten.
  • Framtagning av en inomhusmiljö med möjligheter att prova på, laborera och undersöka vattnets olika förutsättningar samt framtagning av utställningar och informationsmaterial om förutsättningarna för ett hållbart hav.
  • Besök från elever från förskola till gymnasiet.
  • Öppen verksamhet under sommartid med möjlighet att prova på snorkling och att håva.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6586
Projektägare:
 Ystads kommun
Samarbetspartners: P-dyk AB, Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening, SEA-U, SCSC – Swedish coast and sea center
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 513 900 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 093 641 kr
Offentligt stöd från LAG: 455 663 kr
Offentlig resurs från Ystads kommun: 82 996 kr

Total finansiering: 1 632 300 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 213 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till en ökad kunskap och ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och människans påverkan på havet hos barn och unga. Projektet skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Projektet skapar dessutom ett arbetstillfälle.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Caroline Persson
Projektledare Katarina Anker-Kofoed

Dela: