Beviljade projekt

Ett besök kan väcka engagemang och öka allmänhetens kunskaper om våra vattendrag, vilket i sin tur kan leda till mer hållbara val.

Om projektet

Österlens Vattenråd ska i samarbete med Tomelilla kommun i detta projekt anlägga Österlens första besöksplats med fokus på traktens vattendrag. Den tänkta platsen ligger längs med Verkeån nära Hallamölla vattenfall. En plats intill Skåneleden som sedan tidigare har toalett och parkering.

I projektet ska besöksplatsen få sittplatser som smälter väl in i omgivningen för att kunna avnjuta de dramatiska vattenmiljöerna intill vattenfallet. Det ska finnas montrar med information om Österlens vattendrag, djur och växter i vattendragen, vattenvård med mera. Det ska även utformas interaktiva aktiviteter för besökarna, framtagna i samarbete med Kristianstads högskola och Lunds universitet samt föreningar med intresse för vatten, djur och natur.

Målgruppen är den breda allmänheten, vuxna som barn. Redan idag är platsen välbesökt av skolklasser och föreningar. Bakgrunden till projektidén är att vattendragen är starkt modifierade av människan, vilket har stor påverkan på vattenkvalitén, flödena och livet i och runt vattnet. Endast ett av Österlens tretton vattendrag har idag en god status enligt vattendirektivet. Syftet med besöksplatsen är därför att väcka engagemang och öka allmänhetens kunskaper om vattendragen och vattenvård. Besökarna får ett helhetsperspektiv på vatten, att allt vatten från källa till hav hänger ihop i ett kretslopp. På sikt kan projektet därför förhoppningsvis även bidra till ett mer hållbart agerande kring vatten. Ett nytt utflyktsmål är också hälsofrämjande då det kan leda till att fler kommer ut i naturen.

Bild på vattendragen år 1812 samt år 2020 där man kan se en stor skillnad.
Bilden ovan visar samtliga vattendrag år 1812 jämfört med år 2020.

Journalnummer: 2022-3197
Projektnamn i ansökan: Besöksplats Österlens vattendrag
Projektägare: Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Österlens Vattenråd, Kristianstads högskola, Lunds universitet, Friluftsfrämjandet, Brösarps byaförening, Naturskolan Österlen, Vattenriket Kristianstad, Brösarps scoutkår, Tomelilla Naturskyddsförening, Sveriges sportfiskeförening, Andrarums IF, Brösarps skola, St Olofs skola
Projektperiod: 2023-02 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 038 521 kr
Offentligt stöd från LAG: 511 511 kr

Total finansiering: 1 550 032 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-10-05
Summa urvalskriterier: 319 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att detta projekt skapar en mötesplats vid ett vattendrag som har stor betydelse i landskapet och som fram tills nu saknats i vårt leaderområde. Projektet innebär en samordning med många olika aktörer på en unik plats.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Ulrika Jönsson Belyazid och Kenneth Strömbeck
Webb: Österlens vattenråd

Dela: