Beviljade projekt

Färsk fisk – från hav till bord

Publicerades den 21 december 2017

Det här projektet ligger verkligen i tiden. Allt tyder på att vi kommer att äta mer fisk, och dagens konsumenter är medvetna, informationstörstande och vill ha hela berättelsen – var är fisken fångad, hur var vädret vid fångsten och vem är fiskaren.

Om projektet

Detta projekt går ut på att utveckla marknaden för det kustnära fisket i sydöstra Skåne, att öka fiskarnas lönsamhet samt att tillvarata kunskap och erfarenheter från övriga livsmedelsbranschen för att utveckla fiskerinäringen.

Resultat (vid uppföljning 2019-10)

Projektets kick-off lockade över 60 aktörer från hela branschen: fiskare, fiskförädlare, grossister, handlare, lokalpolitiker, kockar och tjänstepersoner inom offentlig mat. Man fångade då upp önskemål på olika teman för kommande aktiviteter, och har därefter gett aktörerna möjlighet att få träffas flera gånger, lära känna varandra och utbyta erfarenheter och idéer. Bland annat har man arrangerat träffar på teman som till exempel fisk med lokalt ursprung och spårbarhetssystem, myter om fisket, fisken och fiskaren, mervärden i det kustnära fisket och eventuella hinder för att nå ut i nya försäljningskanaler.

Parallellt pågår arbetet med kartläggningen av fiskets nuläge: intervjuer med aktörer och insamling av relevant information. Tillsammans med fiskarna skapar man även en karta med olika fiskeplatser, en slags ortskarta för havet, för att kunna säga exakt var fisken kommer ifrån och vad just den platsen heter. Man håller också på att ta fram ett inspirations- och rådgivningspaket som riktar sig till yrkesfiskarna.

Flertalet korta filmer som belyser det kustnära fisket har producerats och spridits. Projektet har också presenterat sig på en rad olika fiske- och matkonferenser. Projektet har omtalats i bland annat Ystads Allehanda, Kristianstadsbladet, Österlenmagasinet samt i SVT och Sveriges Radio P4.

Framöver kommer projektet att fortsätta att arrangera träffar med fokus på storytelling, fiskhantering och förädling samt studiebesök till platser där man verkligen lyckats med kustfisket. Alla aktiviteter syftar till att stimulera idéer, samarbeten och lösningar som fiskenäringen kan fortsätta att utveckla, eventuellt tillsammans med andra lokala näringar. Aktiviteterna syftar också till att väcka nyfikenhet och förmedla kunskap och därmed skapa efterfrågan på lokal fisk.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3575
Projektägare: Skånes Livsmedelsakademi
Samarbetspartners: Marint centrum, Simrishamns kommun
Projektperiod: 2018-10 – 2020-05
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 2 236 294 kr
Offentligt stöd från LAG: 1 101 458 kr

Total finansiering: 3 337 752 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-11-30
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: LAG och AU Fiske anser att projektet ligger i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till att utveckla och bevara det lokala fisket.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Elin Pettersson
Webb: Skånes Livsmedelsakademi
Facebook: @SmakaPaSkane

Dela: