Beviljade projekt

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder

Publicerades den 10 april 2017

Vi jobbar för fler mouintainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga stigar.

Om projektet

Det här projektet går ut på att skapa kvalitetssäkrade mountainbikeleder i sydöstra Skåne. Syftet är att skapa en attraktiv och hälsofrämjande bygd att bo i, att öka turismen och utöka turistsäsongen i området, vilket i sin tur kan leda till fler arbetstillfällen.

Det långsiktiga målet är att inom tio år kunna generera minst 50 000 årliga besökare till området tack vare bra mountainbikeleder.

Resultat (vid uppföljning 2019-11)

Projektet har bland annat byggt leder i Smedstorp tillsammans med föreningen MTB Österlen och i Ora natur- och skogsområde tillsammans med Friluftsfrämjandet Sjöbo. Men man har även hjälpt Äventyrscampen i Sövde att bygga och marknadsföra ett spår. Samtliga leder lockar personer i alla åldrar och enligt cykelhandlaren i Sjöbo har kundunderlaget redan ökat.

Parallellt gör man fågelinventeringar, miljö- och konsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar för fler leder i området. En större projektering pågår i Ystad och ytterligare ideella krafter håller på att involveras i arbetet. En hemsida ligger också klar för publicering.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-155
Projektägare: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Samarbetspartners: Region Skåne, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun, MTB Österlen, Friluftsfrämjandet Sjöbo, Äventyrscampen Sövde
Projektperiod: 2017-03 – 2020-06
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 834 716 kr
Offentligt stöd från LAG: 361 129 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 30 000 kr

Total finansiering: 1 225 845 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 272 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till ökad tillväxt inom besöksnäringen samt nya fritidsaktiviteter på landsbygden. Nyttan med projektet tillfaller privatpersoner såväl som företag och projektet ökar attraktiviteten för leaderområdet även utanför högsäsong.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Fredric Piper
Webb:  Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och Mountainbike Skåne
Facebook: @Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mtb leder

Dela: