Nyheter

Uppehåll i Jordbruksfonden

Publicerades den 16 mars 2017

LAG beslutade den 1 mars 2017 att under resten av 2017 inte behandla fler projektansökningar gällande Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, med undantag för de projekt som redan skickat in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänster.

Beslutet grundar sig på att LAG har en maxbudget för vad de kan besluta om per år och denna budget är nästan uppfylld för 2017 och 2018. LAG vill därför prioritera de andra fonderna där det ännu inte inkommit några ansökningar.

Det finns fortfarande medel kvar i Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. För att få en spridning av projekt över hela programperioden, kommer projekt som finansieras av denna fond att behandlas tidigast under 2018.

Vi vill tipsa om att det finns andra finansieringsmöjligheter, vi har listat ett urval här.

 

 

Dela: