Press

Vi förmedlar gärna kontaktuppgifter till våra projektägare och svarar på frågor om verksamheten. Vi tillhandahåller relevant bildmaterial per förfrågan.

Vid pressfrågor, kontakta oss:

Julia Falkman
Kommunikatör
Mobil: 0722-44 11 51
Kristin Persson
Verksamhetsledare (föräldraledig 2017-09-15 - 2018-08-13)
Dela: