Beviljade projekt

Glamping – ett klimatsmart boende för turister för en mer tillgänglig natur för fler

Om projektet

Detta projekt går ut på att bygga fyra stycken Glampingtält i Nedraby för uthyrning. Ett klimatsmart alternativ att tillbringa sin semester på. Syftet är att locka fler familjer ut på landsbygden för att få uppleva en riktigt lantlig och naturnära känsla. En annan målgrupp är människor som behöver återhämtning. I området kan besökarna vandra längst med Nybroån och få uppleva och möta djur i dess naturliga tillvaro. Fåglar, fiskar, harar, hjortar, rådjur och fasan. I hagarna betar fåren som håller markerna öppna för ett levande landskap och mångfald av flora och fauna.

I projektet ska det anläggas trädäck, ett utekök, en toalett samt en utedusch. Genom att skapa ytterligare boendemöjligheter förväntas projektet gynna turistnäringen i området och förlänga turistsäsongen. Projektet kan också bidra till att företaget får fler ben att stå på och därför ges större möjligheter att överleva och utvecklas.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-967
Projektnamn i ansökan: Naturupplevelse runt hörnet
Projektägare: Maria Nilsson (enskild firma)
Samarbetspartners: Säsongsboendet Loftet på Kulladahl och grannen Nedrabyhus på Österlen
Projektperiod: 2022-11 – 2024-06
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Egen privat finansiering: 85 764 kr

Total finansiering: 285 764 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-05-18
Summa urvalskriterier: 170 poäng
Motivering: Ett positivt projekt som ligger väl i tiden, bidrar till landsbygdsutveckling och lyfter lokala värden i vårt område. Det bidrar även till att påvisa nya möjligheter för gröna näringar och en ny attraktiv turistattraktion. Projektet kan leda till livskraftiga företag.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Maria Nilsson
Webb: www.nedrabygard.se
Facebook: Nedrabygård
Instagram: Nedrabygård

Illustration med glampingtält och får.
Dela: