LAG

LEADER Sydöstra Skåne söker nya styrelseledamöter!

Publicerades den 16 januari 2019

Vill du med din tid, kompetens och erfarenhet vara med och främja utvecklingen i sydöstra Skåne?
Nominera dig själv eller någon annan idag!

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från EU och offentliga medfinansiärer. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd till projekt som kan utveckla sydöstra Skåne. Det är föreningens styrelse som beslutar vilka projekt som ska få ta del av de cirka 37 miljoner kronor som ska fördelas under programperioden.

Som styrelseledamot får du:

  • tillgång till nya kunskaper och nya nätverk
  • läsa projektansökningar, bedöma dessa samt vara med och ta beslut om vilka som ska beviljas stöd
  • lära känna pågående, intressanta och lokala utvecklingsprojekt
  • en god inblick i de europeiska strukturfonderna samt hur EU arbetar med landsbygdsutveckling
  • ansvar för föreningens mål, organisation och personal

Styrelsen har cirka sex möten per år, oftast på vardagar, eftermiddag och/eller kväll. Inför varje möte förväntas du som ledamot läsa igenom aktuella projektansökningar och göra en första bedömning. Du får givetvis ekonomisk ersättning (arvode) för både inläsning och styrelsemöte, och det går också att begära reseersättning.

I styrelsen sitter 15 ledamöter från offentlig, privat och ideell sektor och från samtliga av leaderområdets fyra kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Med sektor menar vi olika områden som du har erfarenheter från och kontakter inom. Är du t.ex. aktiv i en förening eller organisation så tillhör du ideell sektor, har du ett eget företag tillhör du privat sektor och är du kommunalt anställd tillhör du offentlig sektor. En person kan givetvis tillhöra fler än en sektor.

Låter det intressant? Nominera dig själv eller någon annan via länken nedan, eller ta kontakt med Lotte Kolare, som är sammankallande för valberedningen!

Klicka här för att nominera!

Dela: