Nyheter

Styrelseledamöter sökes!

Publicerades den 1 januari 2018

Föreningen LEADER Sydöstra söker nya engagerade styrelseledamöter som med sin tid, kompetens och erfarenhet vill vara med och främja utvecklingen i sydöstra Skåne. Nominera dig själv eller någon annan till styrelsen!

LEADER Sydöstra Skåne

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne arbetar under EU:s programperiod 2014-2020 med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från fyra av de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt offentliga medfinansiärer. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd till projekt som möter behoven i den lokala utvecklingsstrategin. Det är föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp), som beslutar vilka projekt som ska få ta del av de ca 37 miljoner kronor som ska fördelas under programperioden.

För mer information om LEADER Sydöstra Skåne och lokalt ledd utveckling genom leadermetoden läs gärna populärversionen av den lokala utvecklingsstrategin.

LAG:s uppdrag

Som ledamot i LAG ansvarar du, tillsammans med övriga ledamöter, bland annat för:
 • att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppfylls
 • att bedöma vilka projekt som ska beviljas stöd
 • att använda tilldelad budget ändamålsenligt och effektivt
 • att informera om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden
 • föreningens organisation och förvaltning

LAG sammanträder cirka fem gånger per år, oftast på vardagar, eftermiddag och/eller kväll. Inför varje möte förväntas ledamöterna att läsa aktuella projektansökningar med budget och eventuella bilagor. Uppdraget är arvoderat (ekonomisk ersättning).

LAG:s ledamöter

LAG består av 15 ledamöter, som tillsammans ska representera offentlig, privat och ideell sektor från samtliga av leaderområdets fyra kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, samt en offentlig representant från Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) och två representanter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn.

Med sektor menar vi olika områden som du har erfarenheter från och kontakter inom. Är du t.ex. aktiv i en förening eller organisation så tillhör du ideell sektor, har du ett eget företag tillhör du privat sektor och är du kommunalt anställd tillhör du offentlig sektor. En person kan givetvis tillhöra fler än en sektor.

Är det dig vi söker?

Valberedningen söker först och främst dig som har tid och lust att engagera dig i utvecklingen av sydöstra Skåne genom leadermetoden.

Inför kommande tvåårsperiod är nedanstående platser i LAG vakanta (lediga):
 1. Ledamot från ideell sektor, Simrishamns kommun
 2. Ledamot från ideell sektor, Sjöbo kommun
 3. Ledamot från ideell sektor, Tomelilla kommun
 4. Ledamot med kompetens inom havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn, Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla eller Ystads kommun

På bilden kan du se vilka ledamöter som är valda på två år och som därför sitter kvar i LAG ytterligare ett år, samt vilka platser som är vakanta (lediga).

Kompetens och erfarenhet

Valberedningen ser gärna att du har kompetens inom eller erfarenhet från något av följande områden:

 • Fiskerinäringen
 • Gröna näringar
 • Digital och fysisk infrastruktur
 • Arbetsmarknad och kompetensutveckling
 • Föreningsliv
 • Integration
 • Marknadsföring
 • LEADER Sydöstra Skånes tre insatsområden:
  • Närproducerat och nya lokala marknader
  • Kommunikation och tillgänglighet
  • Naturvärden och grön och blå tillväxt
 • LEADER Sydöstra Skånes horisontella mål:
  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
 • De europeiska struktur- och investeringsfonderna:
  • Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Havs- och fiskerifonden
  • Regionala utvecklingsfonden
  • Socialfonden
Det är extra meriterande om något av nedanstående stämmer in på dig:
 • Du är under 40 år
 • Du har ett stort nätverk
 • Du har styrelseerfarenhet
 • Du är, eller har varit, egenföretagare
 • Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetsgivaransvar
 • Du har erfarenhet av projektledning

Nominering

Du nominerar dig själv eller någon annan till styrelseuppdraget här!

Föreningsstämman och medlemskap

Valberedningens förslag kommer att skickas ut till alla medlemmar senast fyra veckor innan föreningsstämman tillsammans med kallelse och övriga möteshandlingar. Föreningsstämman äger rum tisdagen den 26 april 2018 i Simrishamn. För att få rösträtt på föreningsstämman behöver du bli medlem senast den 1 mars 2018. Här hittar du medlemsansökan!

Valberedningen

Är du intresserad av att ingå i föreningens valberedning, kontakta leaderkontoret för mer information.

Frågor

Lotte Kolare, sammankallande i valberedningen
lotte.kolare(a)modificare.se

Julia Falkman, kommunikatör LEADER Sydöstra Skåne
julia.falkman(a)leadersydostraskane.se

Dela: