Jordbruksverkets ansökningssystem

ansokan-leader

Jordbruksverket är förvaltande och utbetalande myndighet och har ett övergripande ansvar för stöden inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Ansökan om projektstöd görs därför elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst.

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter som vill söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling uppmanas att först testa sin projektidé genom att fylla i vår intresseanmälan och därefter kontakta leaderkontoret innan en ansökan påbörjas.

Ansökan om projektstöd görs i Jordbruksverkets e-tjänst via Mina sidor. För att du ska kunna logga in för en organisation med din privata e-legitimation måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt.

Själva ansökan görs i två steg. Underlaget till er ansökan kommer ni att ha arbetat fram i samråd med leaderkontoret i en projektplansmall. Mellan steg ett och steg två i ansökan får ni ett bekräftelsebrev från leaderkontoret med information och uppgifter för att kunna gå vidare till steg två i ansökan.

För att beviljas stöd måste er projektidé passa in i LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi.

Jordbruksverket_RGB

Dela: