Nyheter

GRATTIS LEADER 30 ÅR!

Publicerades den 22 november 2021

I år fyller LEADER 30 år och det ska vi såklart fira! Fram till årsskiftet kommer vi därför att låta olika personer berätta om sin relation till leadermetoden och om sitt ”favoritprojekt”.

Leader har funnits i sydöstra Skåne sedan 2007 och många framgångsrika projekt har kunnat genomföras tack vare stöd från leader. Vill du berätta om vilket som är ditt favoritprojekt, skriv till Julia på leaderkontoret!

Daniel Jonsgården
Destinationsutvecklare på Visit MittSkåne, tidigare näringslivsstrateg i Tomelilla kommun. Ledamot i Leader Sydöstra Skånes LAG-styrelse 2017–2021.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Jag tycker att leadermetoden är fantastisk och viktig eftersom den ger bygden en chans att utvecklas på sina egna villkor där gräsrötterna står för drivet. Min favorit bland alla leaderprojekt i sydöstra Skåne är Equine Monitoring. Projektet är en fantastisk kombination av forskning, landsbygdsutveckling och innovation. Dessutom finns det ett väldigt stort engagemang från projektdeltagarna. Jag vill även passa på att hylla leaderkontoret för det engagemang och energi ni lägger i ert arbete. Ni är riktiga stjärnor.

Sofie Bredahl
Tillväxtchef i Simrishamns kommun. Ledamot och ordförande i Leader Sydöstra Skånes LAG-styrelse 2015–2018 samt ledamot i valberedningen från 2020.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Jag skulle vilja lyfta glädjen med att få arbeta i LAG-styrelsen med så många kunniga människor från olika sektorer som tillsammans värderar och prioriterar gemensamma utvecklingsinsatser. Genom arbetet i styrelsen har jag fått träffa så många duktiga kreatörer och inspirerande människor som söker om finansiering till just deras projekt. Det är tack vare dom som en stor utveckling sker i vår del av Skåne! Det bästa med leadermetoden tycker jag är att i stort sett vem som helst kan söka – en bra idé som ingen gjort tidigare och som skapar ringar på vattnet i utveckling, kunskap och gränsöverskridande samarbeten för framtiden. Metoden tar vara på människors engagemang och drivkraft i att vara med och påverka det samhälle man lever och verkar i. Det skapar engagemang på riktigt! Jag vill också lyfta leaderkontorets personal, som genom sin otroliga kunskap om metoden och alla regelverk samt sitt stöd och engagemang, är ovärderlig i sin ambition att få projekt att lyckas och att få LAG-styrelsen att kunna utföra sin roll.

Andreas Thell
Anställd projektledare och ungdomscoach på Leader Sydöstra Skåne från 2019.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Mitt favoritprojekt, efter ungdomsprojektet La Source som jag är projektledare för, är Ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder. Tack vare detta projekt har det etablerats mountainbikeleder och spår på flera ställen runt om i sydöstra Skåne och det har i allra högsta grad bidragit till att intresset för träningscykling och rekreation i området har ökat. Inte minst har många barn och ungdomar fått upp ögonen för MTB-cykling. Värdet av den rörelseglädje som ses bland de yngre besökarna i spåren är så mycket större än vad målvärden och indikatorer kan mäta utan det handlar om ett livslångt förhållande till rörelse och hälsa som tack vare projektet och mountainbikeledernas framväxt kan etableras redan i unga år.

Leonor Lavröd Sologuren
Marinbiolog & legitimerad lärare, Marietorps naturskola, Ystads kommun. Ledamot i Leader Sydöstra Skånes LAG-styrelse från 2020.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Jag gillar leadermetoden främst på grund av trepartnerskapet mellan offentlig, privat och ideell sektor som skapar nya samarbeten och som verkligen bidrar till att utveckla projekten. Den lokala anknytningen tycker jag också är viktig då det underlättar att man har kännedom om området där man vill utföra sitt projekt. Mitt favoritleaderprojekt är Österlens sköna vattendrag som utfördes år 2018–2021. Projektet hade som syfte att sprida information om sydöstra Skånes vattendrag vilket gjordes genom studiebesök, vandringar och andra aktiviteter. Då det ofta fanns naturkunniga med på vandringarna till de olika vattendragen lärde man sig alltid något extra om den biologiska mångfalden i området. Jag hade dessutom förmånen att i min yrkesroll få samarbeta med projektet i flertalet uppskattade aktiviteter som riktade sig till barn och ungdomar.

Patrik Juhlin
Yrkesdykare, Pdyk AB. Ledamot i Leader Sydöstra Skånes LAG-styrelse 2015–2020.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Jag har många fina minnen från tiden i LAG-styrelsen. Det var spännande att få jobba ihop med människor från både privat, ideell och offentlig sektor. Den gruppdynamik som uppstod i trepartnerskapet, samt de kontakter man fick, är guld värda! Att jag på lokal nivå, kunde känna att jag var en del i och kunde påverka hur medlen skulle fördelas på bästa sätt, var entusiasmerande på så många plan.

Janet ten Have
Lantbrukare. Ledamot i Leader Sydöstra Skånes LAG-styrelse från 2018 samt ordförande från 2021.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Det bästa med leadermetoden är underifrånperspektivet, det gör att vi får in väldigt många intressanta projektförslag från mycket engagerade och entusiastiska sökande. Jag uppskattar väldigt många av våra projekt, men kanske speciellt de som sätter naturen och människan i fokus. Ett projekt som jag gillar lite extra är Österlens sköna vattendrag. Jag och min dotter var med på en projektets aktiviteter där vi kollade på småkryp i Fyleån. På fotot kan ni se hur hon njöt!

Lena Ytterberg
Pensionär, tidigare näringslivsutvecklare i Sjöbo kommun. Ledamot i Leader Sydöstra Skånes valberedning från 2019.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Mitt absoluta favoritleaderprojekt, som aldrig hade kunnat genomföras utan stöd från Leader, är Innovationscenter för landsbygden. När jag år 2010 anställdes som näringslivsutvecklare på Sjöbo kommun så insåg jag snabbt att det fanns en stor skillnad på förutsättningarna att vara en kreativ och innovativ företagare på landsbygden och i stan. Det fanns ett mentalt motstånd från landsbygdens företagare att kontakta etablerade innovationssystem i närliggande städer för att få hjälp och inspiration. Tillsammans med dåvarande kommunalråd Stefan Lundgren och andra politiker i Sjöbo började vi diskutera vad som skulle behövas för att skapa en verklig ””boost”” på landsbygden, för innovation, attraktivitet och tillväxt. Vi enades om att vi behövde skapa en ”Landsbygdsaccelerator” och började formulerade en projektplan. År 2015 fick projektet ett pris i EPSA – The European Public Sector Award och jag fick åka till Maastricht och motta priset.

Innovationscenter är nu en etablerad verksamhet som kontaktas av företagare och entreprenörer. Även större regionala och nationella aktörer vill veta hur Innovationscenter arbetar och vill inspireras till liknande verksamheter i andra delar av landet. Jag vill också passa på att hylla projektledare Helena Kurki som under dessa fem år så framgångsrikt arbetat med projektet. Hon har en drivkraft, entreprenörsanda och social förmåga som få!

Angelica Jicka Andersson
Egen företagare, Utefrid samt ordförande i Friluftsfrämjandet Sjöbo lokalavdelning. Ledamot i Leader Sydöstra Skånes LAG-styrelse från 2020.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Ett av mina favvoprojekt är Ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder. Projektledare Fredric Piper gör just nu det sista på lederna i Sjöbo Ora och är snart redo för slutrapportering. Fredric har med sin kunskap om utformning av leder och genom sitt engagemang gjort MTB möjligt på många platser där den ideella kraften inte riktigt haft orken att driva utvecklingen själva. Det är väldigt mycket administration mellan flera olika aktörerna som måste falla på plats för att kunna genomföra ”små”, enkla och hållbara stigar i naturen. Ur ett föreningsperspektiv så har projektet bidragit till nya verksamhetsgrenar i flera Friluftsföreningar. Det är så härligt att se alla barn och ungdomar, som tillsammans med vuxna, ger sig ut på fartfyllda äventyr genom skogarna. Dessutom är det inte bara lokala invånare som använder lederna, utan det kommer cyklisterna från hela Skåne för att cykla.

Ylva Wallström
Kultursekreterare i Sjöbo kommun och delaktig i flertalet leaderprojekt. Ledamot i Leader Sydöstra Skånes valberedning 2015–2020.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Sjöbo kommun har drivit två hästrelaterade utvecklingsprojekt, Destination Häst och Hållbart Hästföretagande vilka har varit framgångsrika och utvecklat både hästnäringen och besöksnäringen. Projekten har engagerat många företagare och skapat varaktiga nätverk inom båda dessa näringar. Hästrundan som genomförs varje år är ett resultat av projekten och detta evenemang växer för varje år, trots pandemin. Hästnäringen och besöksnäringen i Skåne har en fantastisk utvecklingspotential tillsammans och de båda projekten som drivits i Leader hos oss har satt fokus på detta. Ett annat hästrelaterat projekt som är framgångsrikt är förstås Equine Monitoring, som väckt stort intresse både nationellt och internationellt. De forskningsresultat som kommer fram under detta projekt kan leda till bättre hästhållning och bättre hästar. Jag vill särskilt lyfta Pernilla Colhag och Cecilia Henriksson som varit projektledare för Destination Häst och Hållbart Hästföretagande. De har genomfört projekten metodiskt och strukturerat och fångat upp de tankar, behov och synpunkter som drivit projekten framåt till den framgång vi nu ser resultatet av.

Julia Falkman
Anställd som projektledare och ungdomscoach 2011–2014, som kommunikatör från 2015 på Leader Sydöstra Skåne.
🎂 Grattis Leader 30 år! 🎂 Jag brinner för leadermetoden främst för dess underifrånperspektiv, att det är vi som bor och verkar här som vet bäst vad som kan utveckla vårt område. Jag älskar sånt! Sen tycker jag att trepartnerskapet, alltså samarbetet mellan ideell, privat och offentlig sektor, gör projekten båda vassa, smarta och hållbara.

Jag skulle vilja lyfta Genväg Österlen, ett projekt från föregående programperiod. Detta projekt gick ut på att uppmärksamma all verksamhet som pågick längst med väg 1570, mellan Anklam i Sjöbo kommun och Komstad i Simrishamns kommun. Samtliga företagare längst med vägen gick samman i ett nätverk och arrangerade möten, föredrag, utbildningar, studieresor och gemenskapsskapande fester tillsammans. Men främst av allt så skapade de ett gemensamt varumärke och tog fram olika koncept för marknadsföringen av Genväg Österlen. Idag är Genväg Österlen etablerat och väg 1570 är inte längre bara ett vägnummer utan har fått en egen identitet. Öppet Hus-dagarna har blivit ett begrepp som människor känner till och nätverket har skapat sig en profil som nyetablerade företag gärna ansöker om medlemskap i.

#leader30years #leadermetoden #leadersydöstraskåne #lokaltleddutveckling #ELARD #ruraldevelopment #LEADER #CLLD #ruralEurope

 

Dela: