Beviljade projekt

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.

Om projektet

Syftet är att testa att hålla unga toppstammade varmblodshästar på stor och kuperad naturbetesmark för att se om det leder till mer hållbara individer jämfört med hästar som hålls i system där de rör sig mindre. Framkommer positiva resultat är detta en möjlig företagsutveckling inom de gröna näringarna, då både befintliga naturbetesmarker och marker som idag inte brukas skulle kunna tas i användning.

Status vid uppföljning i december 2021

Ett tiotal unghästar släpptes ut från maj till oktober, år 2020 vid Brösarps backar och år 2021 vid Kumlans naturreservat. Parallellt sattes likvärdiga hästar ut på mer konventionell betesmark vid Bollerups lantbruksinstitut. Samtliga hästar mättes och vägdes, hullbedömdes och fotograferade innan utsläpp samt vid säsongens slut. Under säsong genomfördes en daglig manuell övervakning och man förde protokoll över samtliga hästar. Röda grimmor med sensorer från HoofStep mätte hästarnas rörelsemönster och registrerade deras beteenden.

Tidigt i projektet producerades en informationsfilm som snabbt fick stor spridning. Peder Fredricson, som agerar ambassadör för projektet, blir kontaktad av många utländska uppfödare och ryttare som vill ha mer information. Därför planerar man nu att ta fram ytterligare en film.

Under Hästrundan de senaste två åren samt under sommaren 2021 erbjöds öppna och privata guidade rundvisningar för intresserade och på Hästnäringsdagen på Jägersro 2021 höll man två föredrag med anknytning till projektet.

Projektet har fått mycket uppmärksamhet, även internationellt. Sveriges Television har gjort reportage och Englands och Tysklands största hästmagasin har skrivit om “Brösarpsprojektet”.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-989
Projektnamn i ansökan: Equine Monitoring – redskap för att utveckla hästhållning som landsbygdsresurs
Projektägare: Hästen i Skåne
Samarbetspartners: HoofStep, Brösarpsgården, Sveriges lantbruksuniversitet, Bollerups naturbruksgymnasium, Agria Djurförsäkring, Neovet AB samt en rad veterinärer, forskare, hästuppfödare och internationella toppryttare
Projektperiod: 2020-04 – 2022-03
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 423 945 kr
Offentligt stöd från LAG: 208 808 kr

Total finansiering: 632 753 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 358 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet är intressant ur många aspekter, bidrar till sundare hästuppfödning, öppnar en nationell och internationell marknad samt använder ny teknik med övervakningssystem. Projektet skapar sysselsättning, tjänster, biologisk mångfald och stärker områdets varumärke.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Pia Petersson
Webb: Hästen i Skåne
Facebook: @hasteniskane

Broschyr om projektet

Dela: