Nyheter

Utvecklingsstrategin för Leader Östra Skåne är inskickad!

Publicerades den 14 oktober 2021

Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PHSkånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket den 15 oktober 2021. Det har varit högsta prioritet för alla sammangående leaderområden att behålla det lokala perspektivet. Strategin, om den blir prioriterad av Jordbruksverket, ska ligga till grund för Leader Östra Skånes arbete under perioden 2023–2027.

Ladda ner den inskickade strategin och dess bilagor här:

Leader Östra Skåne utvecklingsstrategi 2023–2027, version 1, oktober 2021

Bilagor till Leader Östra Skåne utvecklingsstrategi 2023–2027

 

Dela: