Inspiration

”CIRCLE Sweden visit” 25–27 oktober

Publicerades den 21 oktober 2021

Vi bjuder in media att delta vid programpunkter som finnes lämpliga. Se bifogat program för tider och platser! Kontakta gärna projektledare eller kommunikatör innan.

Måndagen den 25 oktober anländer gäster från Luxemburg och Finland för att tillsammans med svenska företagare sätta fokus på cirkulär ekonomi. Under tre dagar utforskar deltagarna östra Skåne och besöker ett antal hållbara företag och satsningar.

CIRCLE är ett transnationellt leaderprojekt för kunskapsutbyte mellan landsbygdsföretagare kring såväl cirkulär ekonomi så som andra miljösmarta lösningar. Utöver utbytet över nationsgränser ska projektet också skapa samverkan mellan svenska företagare. Genom detta förväntas nya idéer uppstå som kan leda till fler sätt att implementera cirkulär ekonomi i små- och medelstora företag.

– Det är väldigt spännande att sammanföra människor som har olika tankar på nya sätt att göra saker på, nya affärslösningar, säger Erik Rosenblad, projektledare. Det här är människor som inte, rent geografiskt, kommit i kontakt med varandra tidigare och från flera olika branscher.

Bland deltagarna på det svenska studiebesöket hittas företagare inom småskalig livsmedelsproduktion, tillverkningsindustri (dörr- och golv) samt besöksnäring.

– Vi har försökt att få en bredd i besöken vi gör för att ge så stor inspiration som möjligt, förklarar Erik. Allt från stora företag, som Absolut och Skånefrö, till ideella Alltmöjligtverkstaden.

Projektet startade i slutet av 2019, vilket inneburit att de planerade studiebesöken fått vänta fram tills nu pga av pandemin. Under tiden har istället webbinarium arrangerats, med fördjupning i teorin bakom cirkulär ekonomi. I vår planeras studieresor genomföras till Luxemburg och Finland.

Kontakt

Erik Rosenblad, projektledare, 0730-51 99 50, erik@skanesess.se

Johanna Grundström, kommunikatör Skånes Ess, 0727-22 99 50, johanna@skanesess.se

Julia Falkman, kommunikatör LEADER Sydöstra Skåne, 0722-44 11 51, julia.falkman@leadersydostraskane.se

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är ett system där avfall i princip inte uppstår och där användningen av naturresurser sker inom ekosystemens bärkraft. För ett företag kan det innebära att ta bort miljöfarliga ämnen och designa om produkter så att de kan tas isär, repareras eller där delar kan återanvändas. Återbruk och delande ingår också i cirkulärt tänkande liksom förnyelsebar energi och energieffektivisering.

www.skanesess.se/miljo/circle

www.leadersydostraskane.se/circle

Dela: