Beviljade projekt

Fiskabonnemang direkt till konsument (avslutat)

Publicerades den 15 september 2020

Vi tjuvkopplar livsmedelskedjan och erbjuder konsumenten det den vill ha till ett bättre pris.

Om projektet

Abonnemang eller prenumeration är något som vi är ganska vana vid när det gäller förbrukningsvaror, telefoner, tidningar och digitala tjänster. Gårdsfisk ville genom detta projekt testa att erbjuda abonnemang av färsk lokalproducerad fisk.

Ett sådant abonnemang har många fördelar. Det minskar matsvinnet och ökar kontakten mellan producent och konsument. Det skapar en trygghet för producenten med återkommande försäljning. Det möjliggör för mindre producenter att nå ut och ökar värdet i produkterna. Fisken produceras dessutom i ett fiskuppfödningssystem utan utsläpp och negativ miljöpåverkan.

Aktiviteter

Gårdsfisk tog fram tagit fram en metod för att kunna sälja färsk fisk direkt till konsument. Ett tjugotal familjer och personer i östra Skåne fick testa abonnemanget. Fem kilo fiskfilé levererades i kylväskor tillsammans med en broschyr med information och recept. Som motprestation fick testpersonerna genomföra utvärderingar för förbättringar av tjänsten. Det byggdes en hemsida för att kunna ta emot beställningar och betalningar för leveranserna.

Projektet förankrades via sociala medier. Gårdsfisk sålde även fisk och marknadsförde den kommande tjänsten genom lokal direkthandel på så kallade REKO-ringar.

Resultat

Genom projektet bekräftades intresset från konsumenterna. De vill kunna köpa sin fisk på andra sätt än i dagligvaruhandeln. Även föreningar visade intresse av att sälja fisk för att få in extra pengar till sina verksamheter. Projektet skapade därmed förväntade resultat. Konsumenter kommer framöver att kunna beställa fisk via hemsidan www.fiskabonnemang.se och få den levererad hem eller till ett utlämningsställe.

Projektet skapade en tjänst som är kommersiellt gångbar och som andra producenter förhoppningsvis kommer att kopiera. Med den nya abonnemangstjänsten skapades dessutom ytterligare två heltidstjänster på Gårdsfisk.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-1628
Projektnamn i ansökan: Fiskabonnemang direkt till konsument
Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB (Gårdsfisk)
Samarbetspartners: Krinova, Maltesholms Fisk AB, CW Fisk AB
Projektperiod: 2020-04 – 2022-01
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 200 000 200 000
Privat finansiering 207 775 207 775
Total finansiering 407 775 407 775
Ideellt arbete 64 000 64 000
Ideella resurser 35 880 99 880

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal nya produkter och tjänster 1
Antal samarbeten 4
Antal diversifieringsprojekt 1
Antal nyskapade arbetstillfällen 2

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-06-03
Summa urvalskriterier: 286 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det här är ett intressant projekt som ligger helt rätt i tiden. Genom att testa nya sätt att producera och distribuera lokalt odlad fisk kan både miljö, producenter och konsumenter gynnas. Man skapar förutsättningar för färsk fisk till konsument i en kortare livsmedelskedja. Projektet kan även inspirera lokala aktörer, bidra till lokal utveckling och generera fler arbetstillfällen i framtiden.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare, Johan Ljungquist
Webb: www.gardsfisk.se
Facebook: @gardsfisk

Dela: