Beviljade projekt

Fiskabonnemang direkt till konsument

Publicerades den 15 september 2020

Vi tjuvkopplar livsmedelskedjan och erbjuder konsumenten det den vill ha till ett bättre pris.

Om projektet

Syftet är att skapa och testa ett helt nytt sätt att leverera färsk lokalproducerad fisk direkt till konsument, där kunden via en webbplats går in och beställer ett abonnemang på fisk. Detta för att minska matsvinnet, öka kontakten mellan producent och konsument, skapa en trygghet för producenten med återkommande försäljning, möjliggöra för mindre producenter att nå ut bredare samt att öka värdet i produkterna. Fisken produceras dessutom i ett fiskuppfödningssystem utan utsläpp och negativ miljöpåverkan.

Status vid uppföljning i januari 2022

24 familjer har under ungefär ett års tid fått testa varsitt fiskabonnemang. De har fått fisk levererad i en speciellt framtagen kylväska tillsammans med information om produkten samt ett par recept. Testfamiljerna har som motprestation fått svara på ett medföljande formulär som har hjälpt Gårdsfisk att se vad konsumenterna efterfrågar vad gäller leveranssätt, kvalité, och produktutbud.

Pandemin har, till skillnad från många andra leaderprojekt, påverkat detta projekt positivt då allt fler konsumenter nu vill värna lokalt producerad mat och lokal arbetskraft men också för att allt fler beställer sin mat online.

Responsen har varit över förväntan och under projekttiden har det dykt upp flera nya affärsidéer och samarbeten som man valt att utveckla. Exempelvis så har föreningar och idrottsklubbar börjat sälja Gårdsfisks produkter.

Projektet har bidragit till att Gårdsfisk behövt ny arbetskraft inom flera led och har på så sätt bidragit till att skapa minst ett nytt arbetstillfälle.

Kvar att göra i projektet är nu endast att lansera webbplatsen för abonnenterna och att göra en slutredovisning.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-1628
Projektnamn i ansökan: Fiskabonnemang direkt till konsument
Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB (Gårdsfisk)
Samarbetspartners: Krinova, Maltesholms Fisk AB, CW Fisk AB
Projektperiod: 2020-04 – 2022-01
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Privat finansiering: 207 775 kr

Total finansiering: 407 775 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-06-03
Summa urvalskriterier: 286 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det här är ett intressant projekt som ligger helt rätt i tiden. Genom att testa nya sätt att producera och distribuera lokalt odlad fisk kan både miljö, producenter och konsumenter gynnas. Man skapar förutsättningar för färsk fisk till konsument i en kortare livsmedelskedja. Projektet kan även inspirera lokala aktörer, bidra till lokal utveckling och generera fler arbetstillfällen i framtiden.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare, Johan Ljungquist
Webb: www.gardsfisk.se
Facebook: @gardsfisk

Dela: