Beviljade projekt

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Om projektet

Syftet är att öka kunskapen kring cirkulär ekonomi bland ungdomar och företag från fyra leaderområden i Sverige, Finland och Luxemburg. Målet är att fler företag ska ta ett kliv utanför boxen och tänka nytt kring att göra sin verksamhet mer resurseffektiv och cirkulär.

Status vid uppföljning i december 2021

Trots pandemin så har en första studieresa kunnat genomföras. I slutet av oktober 2021 anlände närmare 40 personer, främst landsbygdsföretagare, från Sverige, Finland och Luxemburg till östra Skåne. Under tre dagar lyssnade man till föreläsningar och diskuterade lösningar för en mer cirkulär ekonomi. Deltagarna fick också göra studiebesök hos företag som på olika sätt lyckats med det cirkulära tänket.

Det har också arrangerats flera webbinarium i projektet. Ett för enbart en svensk publik, med föreläsare från bland annat Hållbar Utveckling Skåne. Ett för deltagare från projektets alla tre partnerländer på temat cirkulär ekonomi, men med en mer europeisk utblick. Här deltog föreläsare från Världsnaturfonden WWF, Cradlenet, Sustainable Business Hub och The European Network for Rural Development (ENRD). Ett internationellt webbinarium med fokus på praktisk tillämpning av cirkulär ekonomi samt en workshop tillsammans med Cradlenet på temat ”Hur hjälper vi din organisation med Cirkulär omställning?”.

Under början av 2022 inleds ett samarbete med Miljöbron Skåne, som kommer att rekrytera studenter som ska ge sig i kast med hållbarhetsprojekt hos deltagande företag. I slutet av mars genomförs den andra studieresan till Luxemburg och i juni den tredje till Finland. Ett slutseminarium i Skåne är planerat till september.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3922
Projektnamn i ansökan: CIRCLE – TNC
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Leaderområden i Sverige, Finland och Luxemburg, medverkande kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Krinova, Högskolan Kristianstad, Hållbar utveckling Skåne, Innovationscenter för landsbygden
Projektperiod: 2020-01 – 2022-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Samarbete/Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 494 280 kronor
Offentligt stöd från LAG: 243 451 kronor

Total finansiering: 737 731 kronor

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 260
LAG:s motivering: En omställning hos företag och kommuner till en cirkulär ekonomi är det som krävs för att bemöta dagens klimatutmaningar och är även önskemål hos allt fler konsumenter. LAG anser att projektets insatser bidrar till att fler företag i sydöstra Skåne ställer om till en mer cirkulär ekonomi.

Information och kontakt

Webb: Circle
Kontaktperson: Projektledare Erik Rosenblad

Dela: