Beviljade projekt

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest (avslutat)

Publicerades den 3 februari 2020

Flera och nya insatser för natur, kultur och rörelse bidrar till en förbättrad folkhälsa.

Om projektet

Syftet var att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård då man ville göra platsen mer attraktiv, anpassad och inbjudande för fler målgrupper. Projektet skulle bidra till att utöka utbudet av kultur- och naturaktiviteter samt fysisk aktivitet för personer i alla åldrar. Målet var att kunna vara en aktiv del i det nationella folkhälsoarbetet samt att underlätta för fysiska möten mellan olika generationer och kulturer.

Aktiviteter

Utemiljön förbättrades stegvis under projektet och med hjälp av föreningsmedlemmar och lokala hantverkare färdigställdes hitta-vilse-stig, balansbana, informationspanel om allemansrätten, utomhusscen med terrass, grillplats med sittplatser samt handikappanpassad utomhustoalett.

Alla investeringar och byggnationer skedde i samråd mellan föreningens styrelse och förskolan Villervalla, Civilförsvarsförbundet Sjöbo, Friluftsfrämjandet Sjöbo och Sjöbo kommuns folkhälsostrateg.

Löpande skickades projektgruppen ut information om parkens färdigställande och aktiviteter. Till ovanstående organisationer men också till socialpsykiatrin i Sjöbo och lokalpressen, som höll allmänheten informerad genom en rad inspirerande artiklar.

Slutligen arrangerade man en invigning med fika och musikunderhållning.

Resultat

Projektet har stärkt Solvalla Bygdegårds roll både som mötesplats, kulturarena och folkhälsoinspiratör och parken är nu öppen för alla året om. Invånarna i området har getts ökade möjligheter att förbättra sin hälsa, oavsett ålder, bakgrund, ekonomi, funktionsvariation etc. Fysiska möten mellan generationer och kulturer har också ökat, och eftersom pandemin medförde ett ökat behov av mötesplatser utomhus fick Solvalla lite extra draghjälp. Projektet har även bidragit till fler aktiviteter i parken och att öka besökarnas kunskaper om naturen och allemansrätten.

Solvalla var redan innan projektet prisbelönade som en av Sveriges mest tillgängliga bygdegårdar. Efter projektet är nu även utemiljöerna tillgängliga och Solvalla fortsätter att inspirera andra bygdegårdar i Sverige.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2691
Projektnamn i ansökan: Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla Bygdegård, i rörelse till vardag och fest. Var dag i balans för alla genom natur, kultur och rörelse!
Projektägare: Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla Bygdegård
Samarbetspartners: Bygdegårdarnas Riksförbund, Villervalla förskola, Sjöbo kommun, Civilförsvarsförbundet samt Friluftsfrämjandet i Sjöbo
Projektperiod:  2020-04 – 2021-06
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 572 571 524 519
Offentligt stöd från LAG 282 013 258 345
Total finansiering 854 584 782 864
Ideellt arbete 1 122 000 147 510

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal aktiviteter som gynnar inkludering av unga och nya svenskar 12
Antal nya fysiska mötesplatser och utveckling av befintliga 1
Antal tillgänglighetsprojekt 1
Antal organisationer som får stöd 1
Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal aktiviteter som syftar till att öka kunskap om naturen 3
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 38

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-08-28
Summa urvalskriterier: 203 poäng
LAG:s motivering: Projektet kan leda till en gränsöverskridande mötesplats och vill med bl.a. guidade turer och kunskapsspridning skapa ett samförstånd mellan de som vistas i miljön att ta hand om den på bästa sätt. En utomhusscen med möjligheter till olika kulturella event kan locka fler målgrupper till mötesplatsen.

Information och kontakt

Webb: Solvalla Bygdegård

Dela: