Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv

Publicerades den 5 september 2017

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga.

Om projektet

Baltic Sea Seal and Cormorant TNC Project är ett transnationellt samarbetsprojekt som engagerar 14 leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland. Syftet är att synliggöra hur småskaligt fiske i Östersjön påverkas av säl och skarv. Dessa djurs konsumtion av fisk är ibland större än fiskarnas fångster, vilket påverkar fiskebeståndet och den biologiska mångfalden negativt.

Status vid uppföljning i december 2021

En omfattande informationsinsamling har genomförts. Man har bland annat gått igenom forskningsrapporter och tittat på hur man där kalkylerat fram ekonomiska förluster för enskilda yrkesfiskare. I slutet av 2019 släppte projektet rapporten ”The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers” via det finska naturresursinstitutet LUKE. Rapporten utgörs av 219 intervjuer med fiskare från länderna runt Östersjön och är den mest omfattande undersökningen som gjorts kring sälen och skarvens påverkan på fisket i Östersjöregionen. Rapporten kan sammanfattas med slutsatsen: ”Det är uppenbart att för att komma framåt krävs ett brett samarbete, både regionalt och internationellt, mellan olika sektorer.”

De svenska leaderområdena kompletterade därefter med en svensk rapport som presenterar vittnesmål och porträtt av svenska fiskare och som ger ett omfattande underlag om säl och skarv i Östersjön. Denna rapport släpptes i november 2021 och samtidigt arrangerades ett digitalt slutseminarium för presentation och spridning av rapporten. Seminariet avslutades med en paneldebatt där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), representanter från Svenska Fiskares Producentorganisation (SFPO) och leaderområdena i Sverige samt författaren av den svenska rapporten deltog.

Klicka på respektive rapport för att läsa!

Första sidan på rapporten Den svenska rapporten

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3528
Projektnamn i ansökan: Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland, Marint Centrum Simrishamn, Länsstyrelsen i Skåne och yrkesfiskare i leaderområdet
Projektperiod: 2017-09 – 2022-01
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Samarbete/Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 344 037 kr
Offentligt stöd från LAG: 169 451 kr

Total finansiering: 513 488 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-08-23
Summa urvalskriterier:
 287 poäng
LAG:s motivering:
 LAG och AU Fiske anser att det är hög tid att det görs någonting åt problematiken kring säl och skarv och ser stor potential i projektet som kan skapa förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket, vilket även kan ge ringar på vattnet åt andra näringar samt skapa framtidshopp bland fiskaren.

Information och kontakt

Se filmen ”Så länge det finns fisk så fiskar jag”, ett reportage om Manjula Gulliksson, den enda kvinnliga yrkesfiskaren i Västernorrland.

Kontaktperson: Kristin Sjövall, verksamhetsledare LEADER Sydöstra Skåne

 

Dela: