Beviljade projekt

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen och kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM innebar ett första steg in i den världen och man började tänka mer på förpackning, marknadsföring och sådana saker.

Om projektet

Syftet var att utveckla och under två år genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svensk äppelodling på Österlen – Svenska mästerskapen i Äppelmust i Kivik.

Målet var att höja äppelmustens status och bidra till ökad lönsamhet hos musterier, nyetablering och ökad besöksnäring.

Aktiviteter

Must-SM arrangerades under 2017 och 2018 och lockade 43 deltagande musterier från hela landet som tillsammans tävlade med 140 olika muster och hade 600 besökare.

En namnkunnig jury testade musterna i blindo och utsåg vinnare i fem olika kategorier. Juryn lämnade också skriftlig feedback till deltagande musterier, för att dessa ska kunna förfina och utveckla sina produkter.

Besökarna tilldelades information om samtliga produkter och i entréavgiften ingick mustprovning, mustskola, guidad äppelsafari bland äppelodlingar samt smakprov på hur äppelmust kan användas i mat.

Besökarna fick även utse ”Publikens val” genom att provsmaka sig igenom utställarnas produkter och därefter rösta.

Under projektet arrangerades även seminarium för äppelodlare och elever från Bollerups lantbruksgymnasium.

Resultat

Projektet bidrog till ett flertal nya medlemmar i Svenska Musterier och en större samverkan medlemmarna emellan. Men också till en ökad kunskap om svensk äppelmust bland branschfolk inom mat och dryck, samt en ökad kunskap bland odlare och mustaktörer om marknadsföring.

Must-SM rönte uppmärksamhet i media och bidrog till en ökad kännedom om äppelmust, samt en tydlig ökning i försäljningen av de produkter som vunnit sin klass.

Genom projektet etablerade Svenska Musterier nya kontakter och samarbeten som påverkat branschen på ett långsiktigt och positivt sätt.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6565
Projektnamn i ansökan: Must-SM i Kivik
Projektägare: Svenska musterier
Samarbetspartners: Simrishamns kommun, Eva AlléTasteCelebrations, Grevlunda Mathantverk, Ulriksdals Trädgård, Äppelmarknaden, Kiviks Musteri, Ola Glans ljud, Lundbergs el
Projektperiod: 2017-06 – 2018-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 741 824 704 850
Offentligt stöd från LAG 365 376 348 981
Privat finansiering (intäkter) 49 250 50 726
Total finansiering 1 156 450 1 104 557
Ideellt arbete 348 727 394 790
Ideella resurser 36 500 40 000

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal företagsutvecklingsprojekt 1
Antal samarbeten 57
Antal arrangerade utbildningar 12
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder  1782
Antal nyskapade arbetstillfällen 3
Antal nya produkter och tjänster 23
Antal skapade företag 2
Antal insatser som syftar till att bevara hotad kompetens i området 2
Antal projektägare som efter projektet känner ökad framtidstro 1

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-07
Summa urvalskriterier: 310 poäng
LAG:s motivering: Projektets syfte är att höja äppelmustens status som fest- och måltidsdryck lokalt, regionalt och nationellt, främja tillverkning, försäljning och användning av kvalitetsmust, stödja samverkan mellan företag samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus på den lokala äppel- och mustnäringen. Projektet syfte är också att arrangera workshops för gymnasiestudenter, befintliga odlare och butiker, restauranger och dryckesbranschen. Projektet bidrar till lokal förädling och produktutveckling, samverkan för utveckling av nya lokala marknader samt workshops för kompetensöverföring och kompetenshöjande insatser. Vidare bidrar projektet till ekonomisk utveckling på landsbygden vilket är det grundläggande målet för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet bidrar också till företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft.

Information och kontakt

Webb: Must-SM
Facebook: @MustSM.se

Dela: