Nyheter

Hur LEADER Sydöstra Skåne arbetar på trots Corona

Publicerades den 27 mars 2020

LEADER Sydöstra Skåne följer utvecklingen och anpassar vår verksamhet utifrån de uppmaningar och restriktioner som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Denna text är uppdaterad: 2020-08-25

Leaderkontoret

Vi har tagit fram en handlingsplan för oss anställda med rekommendationer så som att vårt arbete i största möjliga mån bör ske hemifrån, att vi bör prioritera digitala möten istället för fysiska och att vi bör ställa in, alternativt flytta fram, publika arrangemang tills vidare. En uppföljning görs vid varje personalmöte och handlingsplanen gäller tills vidare.

Det går fortfarande att boka in möten med oss på leaderkontoret. I första hand föreslår vi digitala möten via t.ex. telefon eller Zoom, men vi finns även tillgängliga för fysiska möten om så skulle önskas.

LAG-möten

LAG, vår styrelse, har sina möten via Zoom vilket fungerar väldigt bra.

Projekten

I denna tid sätts samhället verkligen på prov, vilket givetvis också gäller alla pågående leaderprojekt. Det kan komma att uppstå frågor angående genomförandet av projekten och vi har därför gjort ett utskick till samtliga projektgrupper med ett löfte om att vi tillsammans ska försöka lösa alla de problem som kan tänkas uppstå.

Information från Jordbruksverket

Den 20 mars gick Jordbruksverket ut med nedanstående information:

Under nu rådande omständigheter med Corona/Covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad. Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska stödmottagaren utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan ske genom att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör stödmottagaren ta kontakt med behörig myndighet för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

Jordbruksverket uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.

Dela: