Deadlines för ansökan

Det är datumen för LAG-styrelsens beslutsmöten som avgör när deadline för en projektansökan infaller.

Det finns ännu inga datum för nästa års möten, men vi tar emot ansökningar löpande! Datum för 2023 kommer i december.

Beslut i LAG-styrelsen kan inte överklagas.

Dela: