Beviljade projekt

Framtidens grönsaksodling året runt.

Om projektet

Övraby Greens vill förnya svensk växtodling på ett hållbart sätt och öka tillgången till svenska grönsaker även under vinterhalvåret.

Projektet går ut på att bygga upp en fullt fungerande hydroponisk anläggning i en outnyttjad äldre jordbrukslokal. En hydroponisk anläggning innebär växtodling i vatten, istället för i jord, en innovation på frammarsch. Hydroponiska anläggningar med större produktioner finns i länder som Japan och Holland, men saknas i Sverige.

Fördelarna med en hydroponisk odling är att den använder 90 % mindre vatten än en traditionell odling i jord. I en hydroponisk anläggning går det även att undvika bekämpningsmedel och att dra ner på användandet av fossila bränslen.

Syftet med projektet är att skapa en hållbar svensk växtodling, att visa på att det går att producera grönsaker i Sverige även under vinterhalvåret och på lång sikt att öka svenska konsumenters tillgång till svenska grönsaker. Syftet är också att skapa nya arbetstillfällen som inte kräver särskild utbildning eller särskilda språkkunskaper.

Förhoppningen är resultaten i detta referensprojekt ska sprida sig och att fler kommer att våga satsa på hydroponiska anläggningar runt om i landet.

Exempel på aktiviteter

  • Teoriinsamling och utformning av teknisk specifikation tillsammans med SLU Alnarp.
  • Uppbyggnad av hydroponisk anläggning, koppling av vattensystem, justering av pumpar och ventilation samt installation av växtljus.
  • Anställning av en anläggningsoperatör för den dagliga driften, påbörjad produktion och en första fullskalig skörd.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-316
Projektägare: Gustav von Platen, enskild firma
Samarbetspartners: SLU Alnarp samt lokala distributörer av grönsaker
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 210 000 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Privat finansiering: 228 822 kr

Total finansiering: 428 822 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-03-07
Summa urvalskriterier: 322 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet är innovativt genom att landsbygdens annars tomma lokaler används till att producera närodlade grönsaker utanför ordinarie säsong. Projektet kommer även att skapa arbetstillfällen i leaderområdet utan krav på högre utbildning.

Information och kontakt

Kontaktperson:
Projektledare Gustav von Platen

Dela: