Beviljade projekt

Solelkluster Sydöstra Skåne

Publicerades den 23 februari 2017

Sydöstra Skåne – Sveriges solcellstätaste region år 2025.

Om projektet

Solelkluster Sydöstra Skåne är ett projekt som handlar om att kartlägga förutsättningar och möjligheter för att göra sydöstra Skåne till Sveriges solcellstätaste region 2025, en region mycket lämplig för solceller.

Förutsättningarna för egenproduktion av solel har aldrig varit så goda i Sverige som nu och därför ska vi på bred front starta en kraftfull omställning till förnybar solenergi, med alla som vinnare – klimatet, hushållen och aktörernas privatekonomi samt den lokala samhällsekonomin.

Sydöstra Skåne har idag uppskattningsvis en handfull aktörer verksamma i solelbranschen, vilket inte är tillräckligt på sikt. Vi vill gärna se såväl företagsetableringar som nyanställningar och måste därför skapa intressen hos såväl utbildningsanordnare som befintligt verksamma företagare inom VVS, bygg- och elbranschen i sydöstra Skåne.

Aktiviteterna i projektet kommer att bidra till att öka kunskapen, intresset och attraktiviteten för att investera i solceller. Även statusen för solceller kommer att höjas. Projektet kommer därmed att medverka till att skapa grön tillväxt genom ett hållbarare energisystem i Sydöstra Skåne.

Exempel på aktiviteter

  • Målgruppsanpassade informationsmöten, föreläsningar och seminarier samt inspirationsdagar med utställare.
  • Inventering av befintliga anläggningar och ”Öppet hus” i dessa.
  • Studiecirklar med eget studiematerial samt studieresor och studiebesök.
  • Bilaga som ska distribueras via Ystads Allehanda.
  • Framtagandet av en slutrapport.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-5493
Projektägare:
Sparbanken Syd
Samarbetspartners: Villaägarföreningen, Ystads kommun, Rotary S:t Petri och Svarte Byalag
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 140 000 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 300 008 kr
Offentligt stöd från LAG: 97 765 kr
Offentligt stöd från Ystads kommun: 50 000 kr
Privat finansiering från Sparbanken Syd, Rotary S:t Petri, Svarte Byalag: 28 000 kr

Total finansiering: 475 773 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-11-07
Summa urvalskriterier: 330 poäng
LAG:s motivering: Projektet kommer att skapa förutsättningar för omställning till förnybar energi, bidra till energieffektivisering och skapa förutsättningar för hållbart kretsloppstänkande. Projektet bidrar till miljö- och klimatvänlig utveckling vilket är en av inriktningarna för lokal ledd utveckling för stöd som finansieras av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet skapar förutsättningar för omställning till förnybar energi vilket är ett fokusområde för Landsbygdsprogrammet.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Per-Uno Alm
Webb: Solel Syd

Dela: