Nyheter

Styrelseledamöter sökes!

Publicerades den 30 januari 2017

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne söker ständigt nya engagerade styrelseledamöter som med sin tid, kompetens och erfarenhet vill vara med och främja utvecklingen i sydöstra Skåne. Nominera dig själv eller någon annan till LAG (styrelsen), valberedningen tar emot intresseanmälningar löpande under året!

LEADER Sydöstra Skåne

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne arbetar under EU:s programperiod 2014-2020 med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från fyra av de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt offentliga medfinansiärer. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd till projekt som möter behoven i den lokala utvecklingsstrategin. Det är föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp), som beslutar vilka projekt som ska få ta del av de ca 37 miljoner kronor som ska fördelas under programperioden.

LAG:s uppdrag

Som ledamot i LAG ansvarar du, tillsammans med övriga ledamöter, bland annat för:
 • att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppfylls
 • att bedöma vilka projekt som ska beviljas stöd
 • att använda tilldelad budget ändamålsenligt och effektivt
 • att informera om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden
 • föreningens organisation och förvaltning

LAG sammanträder cirka fem gånger per år, oftast på vardagar, eftermiddag och/eller kväll. Inför varje möte förväntas ledamöterna att läsa aktuella projektansökningar med budget och eventuella bilagor. Uppdraget är arvoderat (ekonomisk ersättning).

LAG:s ledamöter

LAG ska bestå av 15 ledamöter: tolv ledamöter från offentlig, privat och ideell sektor i samtliga av leaderområdets fyra kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, samt en ledamot från Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) och två ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn.

Med sektor menar vi olika områden som du har erfarenheter från och kontakter inom. Är du t.ex. aktiv i en förening eller organisation på din fritid så tillhör du ideell sektor, har du ett eget företag tillhör du privat sektor och är du kommunalt anställd tillhör du offentlig sektor. En person kan givetvis tillhöra fler än en sektor.

Är det dig vi söker?

Valberedningen söker först och främst dig som har tid och lust att engagera dig i utvecklingen av sydöstra Skåne genom leadermetoden och som har kompetens inom eller erfarenhet från något av följande områden:

 • Arbetsmarknad och kompetensutveckling
 • Besöksnäring
 • Digital och fysisk infrastruktur
 • Fiskerinäring
 • Föreningsliv
 • Integration
 • Kultur
 • Lantbruk, livsmedelsproduktion och produktutveckling
 • Marknadsföring
 • Miljö, biologisk mångfald och hållbar utveckling
 • Näringsliv
 • Vattenbruk
 • LEADER Sydöstra Skånes tre insatsområden:
  • Närproducerat och nya lokala marknader
  • Kommunikation och tillgänglighet
  • Naturvärden och grön och blå tillväxt
 • LEADER Sydöstra Skånes horisontella mål:
  • Jämställdhet
  • Likabehandling och icke-diskriminering
  • Tillgänglighet
  • Hållbar utveckling
 • De europeiska struktur- och investeringsfonderna:
  • Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Havs- och fiskerifonden
  • Regionala utvecklingsfonden
  • Socialfonden
Det är extra meriterande om något av nedanstående stämmer in på dig:
 • Du är under 40 år
 • Du har ett stort nätverk
 • Du har styrelseerfarenhet
 • Du är, eller har varit, egenföretagare
 • Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetsgivaransvar
 • Du har erfarenhet av projektledning

Nominering

Du nominerar dig själv eller någon annan till styrelseuppdraget här!

Valberedningen

Är du intresserad av att ingå i föreningens valberedning, kontakta leaderkontoret för mer information.

Frågor

Lotte Kolare, sammankallande i valberedningen
valberedning(a)leadersydostraskane.se

Julia Falkman, kommunikatör LEADER Sydöstra Skåne
julia.falkman(a)leadersydostraskane.se

Dela: