Nyheter

Leader 20 år i Sverige!

Publicerades den 5 oktober 2016

1996 var året då arbetet med Leader introducerades i Sverige. Leadermetoden var en ny bekantskap efter EU-inträdet. Skulle det fungera att beslutsfattande över stora summor offentliga pengar lämnades över till det lokala samhället? Med facit i hand är svaret är ett tydligt – Ja. Leader har engagerat, skapat jobb, fått människor att växa och varit till nytta för svensk landsbygd.

Det började för 20 år sedan och Kjell-Roger Karlsson, då anställd på Glesbygdsverket, var en av dem som fick det utmanande uppdraget att introducera metoden i Sverige.

– Leader var ett fullständigt okänt fenomen vid den här tiden och från början var det svårt att få gehör för ett nytt tänk. Många ansåg att vi klampade in på deras område. Jag lärde mig också mycket själv under vägen och insåg ganska snabbt vilken fantastisk metod det var och fortfarande är eftersom den är så bra på att engagera människor på lokal nivå, säger Kjell-Roger Karlsson.

Från att enbart täckt vissa delar av Sverige spreds leadergrupperna stegvis genom åren över Sverige i samband med att leaderarbetet förnyades utefter EU:s programperioder.

Leaderarbetet följer EU:s sjuåriga programperioder och i den förra perioden 2007-2013 skapade leaderarbetet bland annat över 5000 arbetstillfällen. I den nuvarande programperioden 2014-2020 finns det 53 leaderområden som täcker större delen av svensk landsbygd. Lokala beslutsgrupper tar beslut om att tilldela pengar till lokala satsningar. Det som är unikt med Leader är samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Läs mer om Leader och lokalt ledd utveckling i sydöstra Skåne på vår webbplats samt se vår film om Leader.

www.leadersydostraskane.se

#Leader20år

Dela: