Stöd till projektgrupper

LEADER Sydöstra Skåne erbjuder er som projektgrupp olika typer av stöd och hjälp genom hela ert projekt, från ansökan och genomförande till avslut. Vi välkomnar er i första hand till våra utbildningar som beskrivs här nedanför.

Anmäl antal deltagare med namn och ev. allergier till info@leadersydostraskane.se senast två arbetsdagar innan utbildningsdagen. Vi bjuder på fika!

Ansökan om projektstöd

Denna utbildning handlar om hur ni skriver en ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Ta gärna med flera personer från er projektgrupp till utbildningen samt er intresseanmälan!

Onsdag 29 januari
Onsdag 6 maj

Tid: 14.00-16.00 (om inget annat meddelas)
Plats: Våning 3, Tobaksgatan 11, Ystad

Projektstart

Denna utbildning handlar om allt ni behöver tänka på när ni fått ett startbesked och ska påbörja ert projekt. Vi går bland annat igenom blanketter, logotyper och kommunikation, stödberättigade utgifter, fakturor och kvitton, redovisning m.m. Ta gärna med flera personer från er projektgrupp till utbildningen samt er projektplan med bilagor.

Onsdag 29 januari (kl. 10.00-12.00)
Onsdag 13 maj
Måndag 22 juni

Tid: 14.00-16.00 (om inget annat meddelas)
Plats: Våning 3, Tobaksgatan 11, Ystad

Ansökan om utbetalning

Denna utbildning handlar om ansökan om utbetalning och vi visar er hur ni går tillväga i Jordbruksverkets E-tjänst, vilka bilagor som ska bifogas och hur dessa ska se ut, samt delger er tips och knep för hur ni kan göra det lite enklare för er. Ta med er projektpärm och de underlag ni kan tänkas behöva (kvitton, fakturor, etc.), ta gärna med en egen dator!

Torsdag 23 januari
Onsdag 27 maj
Onsdag 2 september

Tid: 14.00-16.00 (om inget annat meddelas)
Plats: Våning 3, Tobaksgatan 11, Ystad

Dela: