Stöd till projektgrupper

LEADER Sydöstra Skåne erbjuder er som projektgrupp olika typer av stöd och hjälp genom hela ert projekt, från ansökan och genomförande till avslut. Vi välkomnar er i första hand till våra utbildningar som beskrivs här nedanför.

Anmäl antal deltagare med namn och ev. allergier till info@leadersydostraskane.se senast två arbetsdagar innan utbildningsdagen. Vi bjuder på fika!

Ansökan om projektstöd

Denna utbildning handlar om hur ni skriver en ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Ta gärna med flera personer från er projektgrupp till utbildningen samt er intresseanmälan!

Måndag 6 februari
Onsdag 8 maj
Tisdag 10 september
Tisdag 10 december

Tid: 15.00-17.00
Plats: Våning 3, Tobaksgatan 11, Ystad

Projektstart

Denna utbildning handlar om allt ni behöver tänka på när ni fått ett startbesked och ska påbörja ert projekt. Vi går bland annat igenom blanketter, logotyper och kommunikation, stödberättigade utgifter, fakturor och kvitton, redovisning m.m. Ta gärna med flera personer från er projektgrupp till utbildningen samt er projektplan med bilagor.

Torsdag 11 april
Torsdag 27 juni
Torsdag 3 oktober

Tid: 15.00-17.00
Plats: Våning 3, Tobaksgatan 11, Ystad

Ansökan om utbetalning

Nedanstående torsdagar mellan klockan 09.00 och 15.00 erbjuder vi drop-in för er som vill ha hjälp med er ansökan om utbetalning. Vi visar er hur ni går tillväga i Jordbruksverkets E-tjänst, vilka bilagor som ska bifogas och hur dessa ska se ut, samt delger er tips och knep för hur ni kan göra det lite enklare för er. Ta med er projektpärm och de underlag ni kan tänkas behöva (kvitton, fakturor, etc.), ta gärna med en egen dator! Vid anmälan ange också ungefär vid vilken tid ni kommer!

10 januari
14 februari
14 mars
11 april
9 maj
13 juni
12 september
10 oktober
12 december

Tid: 09.00-15.00
Plats: Våning 2, Tobaksgatan 11, Ystad

Dela: