Stöd för slutrapportering

Det viktigaste arbetet i slutrapporteringen är att stanna upp och reflektera över de erfarenheter och resultat projektet har lett fram till. Ha i åtanke att avvikelser och icke uppfyllda mål också är resultat som ska rapporteras.

Ett bra tips är att börja med att läsa igenom er projektplan. Ni kan spara mycket tid och möda på att återanvända en del avsnitt från projektplanen och istället lägga tyngdpunkten på det som är viktigast i en slutrapport: reflektioner, slutsatser och sammanställning av konkreta resultat.

Slutrapporten ska kunna läsas utan att man först har tagit del av projektets projektplan och man ska kunna förstå vad projektet handlat om och hur det gått.

Slutrapporten ska lämnas in till leaderkontoret i samband med slututbetalning och måste godkännas av LAG.

De sista 20 % av projektstödet utbetalas inte förrän slutrapporten är godkänd, beakta slutdatum för sista dag då ni får lämna in ansökan.

Dela: