Deadlines för ansökan

Det är datumen för LAG-styrelsens beslutsmöten som avgör när deadline för en projektansökan infaller.

Deadline för projektansökan (LAG-styrelsens möte)

15 februari (7 april)
15 mars (18 maj)
15 april (22 juni)
15 augusti (5 oktober)
15 september (9 november)
15 oktober (7 december)

Er ansökan måste vara komplett och inskickad i Jordbruksverkets e-tjänst innan respektive deadline ovan för att kunna behandlas på respektive möte.

Observera att det inte är någon garanti att en projektansökan behandlas på angivit beslutsmöte, då LAG-styrelsen behandlar maximalt tre projektansökningar per möte. Har det inkommit fler än tre projektansökningar så tas de i datumordning och resterande flyttas till nästa beslutsmöte.

Beslut i LAG-styrelsen kan inte överklagas.

Dela: